Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/10/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa Khánh Hòa
Giải tám
77
85
85
Giải bảy
129
601
601
Giải sáu
8080
5621
5889
8936
8182
5301
8936
8182
5301
Giải năm
1702
3078
3078
Giải tư
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
Giải ba
04120
05783
72341
72696
72341
72696
Giải nhì
52236
08245
08245
Giải nhất
29415
62306
62306
Đặc biệt
125690
431308
431308
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa Khánh Hòa
Đầu 0 02; 05; 06 01; 01; 06; 08 01; 01; 06; 08
Đầu 1 15
Đầu 2 20; 21; 21; 29
Đầu 3 36 33; 35; 36 33; 35; 36
Đầu 4 45 41; 45; 48 41; 45; 48
Đầu 5 53 53
Đầu 6 60 63 63
Đầu 7 71; 77 71; 78; 79 71; 78; 79
Đầu 8 80; 83; 86; 89 82; 85 82; 85
Đầu 9 90 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/10/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
12
67
Giải bảy
895
928
Giải sáu
2137
6164
5576
5449
6847
7378
Giải năm
0989
1469
Giải tư
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
Giải ba
56942
54081
42640
90794
Giải nhì
01049
34137
Giải nhất
35200
30849
Đặc biệt
599126
963167
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 03
Đầu 1 10; 12
Đầu 2 26 23; 26; 28
Đầu 3 30; 37; 37 37
Đầu 4 42; 49 40; 47; 49; 49
Đầu 5 53 54; 55
Đầu 6 64; 69 67; 67; 69
Đầu 7 76 75; 78
Đầu 8 81; 89
Đầu 9 94; 95; 97 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/10/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
38
58
Giải bảy
317
133
Giải sáu
8821
4453
4728
5859
5715
8982
Giải năm
2235
6446
Giải tư
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
Giải ba
76696
90480
03796
83281
Giải nhì
12192
49607
Giải nhất
86077
70210
Đặc biệt
452883
648362
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03 07
Đầu 1 17 10; 15
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 35; 38 32; 33; 33; 38
Đầu 4 49 46
Đầu 5 53 58; 58; 59
Đầu 6 60 62; 67
Đầu 7 77 74
Đầu 8 80; 83; 87; 87; 87 81; 82
Đầu 9 92; 96; 98 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/09/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
87
85
Giải bảy
513
269
Giải sáu
3452
3848
0121
8617
2695
4515
Giải năm
8407
8637
Giải tư
04570
02047
77373
96343
20188
98788
73569
05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
Giải ba
81039
66415
71373
81437
Giải nhì
15419
14673
Giải nhất
98912
78450
Đặc biệt
395548
682041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 05
Đầu 1 12; 13; 15; 19 15; 17
Đầu 2 21
Đầu 3 39 37; 37; 38
Đầu 4 43; 47; 48; 48 41; 41
Đầu 5 52 50; 52
Đầu 6 69 61; 69
Đầu 7 70; 73 73; 73
Đầu 8 87; 88; 88 81; 85
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/09/2021
Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
71
Giải bảy
560
Giải sáu
7779
0702
3141
Giải năm
5716
Giải tư
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
Giải ba
50082
75087
Giải nhì
31156
Giải nhất
34097
Đặc biệt
241508
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 02; 02; 08
Đầu 1 15; 16
Đầu 2 22; 27
Đầu 3
Đầu 4 41
Đầu 5 56
Đầu 6 60; 62
Đầu 7 71; 77; 79
Đầu 8 82; 87
Đầu 9 95; 97