Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/04/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
14
99
Giải bảy
434
545
Giải sáu
5551
4332
9691
7360
0291
1501
Giải năm
6838
7793
Giải tư
52583
72196
29376
32619
01470
15938
66183
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
Giải ba
17655
02920
67932
76196
Giải nhì
40157
77709
Giải nhất
76597
85623
Đặc biệt
894278
872207
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 01; 05; 07; 09
Đầu 1 14; 19
Đầu 2 20 22; 23
Đầu 3 32; 34; 38; 38 32
Đầu 4 45
Đầu 5 51; 55; 57
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 76; 78 74; 78
Đầu 8 83; 83
Đầu 9 91; 96; 97 91; 93; 95; 96; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/04/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
04
66
Giải bảy
962
571
Giải sáu
3034
8848
6679
6274
4091
1981
Giải năm
0926
3241
Giải tư
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
Giải ba
29348
92180
11474
66143
Giải nhì
69766
38642
Giải nhất
60187
05352
Đặc biệt
475497
147653
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 06 08
Đầu 1 16
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 34 35
Đầu 4 48; 48; 48 41; 42; 43; 47
Đầu 5 50; 52; 53; 57
Đầu 6 60; 62; 66; 66; 68 66
Đầu 7 70; 79 71; 74; 74
Đầu 8 80; 87 81
Đầu 9 97 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 31/03/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
19
42
Giải bảy
598
844
Giải sáu
4592
9894
7854
3939
9956
4204
Giải năm
0582
8580
Giải tư
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
Giải ba
93932
39126
90673
63145
Giải nhì
72510
16932
Giải nhất
83487
01087
Đặc biệt
926725
205383
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 08 02; 04
Đầu 1 10; 19 18; 18
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 32 32; 39
Đầu 4 42; 44 42; 44; 45
Đầu 5 54 56; 56
Đầu 6 61 63
Đầu 7 72; 73
Đầu 8 82; 85; 87 80; 83; 83; 87
Đầu 9 92; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 24/03/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
40
Giải bảy
127
424
Giải sáu
6374
5610
1818
2202
0284
8175
Giải năm
0975
5151
Giải tư
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
Giải ba
85032
77815
28109
34923
Giải nhì
38299
96871
Giải nhất
72927
84316
Đặc biệt
776113
508348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09 02; 06; 09
Đầu 1 10; 13; 15; 18 10; 16; 17
Đầu 2 26; 27; 27 23; 23; 24
Đầu 3 32 34
Đầu 4 46 40; 48
Đầu 5 55 51
Đầu 6 68 61; 62
Đầu 7 74; 75 71; 75
Đầu 8 80; 89 84
Đầu 9 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/03/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
46
91
Giải bảy
980
055
Giải sáu
7682
0397
6517
6143
5622
9463
Giải năm
7254
6060
Giải tư
43299
55274
12134
79565
92494
32230
92285
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
Giải ba
08057
92141
35473
37395
Giải nhì
87807
02860
Giải nhất
75202
81088
Đặc biệt
585423
728479
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 03; 07; 09
Đầu 1 17
Đầu 2 23 22; 29
Đầu 3 30; 34
Đầu 4 41; 46 43; 47
Đầu 5 54; 57 53; 55
Đầu 6 65 60; 60; 63
Đầu 7 74 73; 79
Đầu 8 80; 82; 85 88
Đầu 9 94; 97; 99 91; 91; 95