Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/05/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
93
75
Giải bảy
415
166
Giải sáu
9055
5514
3547
2530
1086
8470
Giải năm
0322
8090
Giải tư
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
Giải ba
43649
02529
75467
76992
Giải nhì
18365
81335
Giải nhất
24790
54251
Đặc biệt
828046
269222
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0
Đầu 1 14; 15; 16; 19
Đầu 2 22; 29 22
Đầu 3 31 30; 35
Đầu 4 46; 47; 49 47
Đầu 5 53; 55 51; 53; 57
Đầu 6 60; 65 66; 67
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 84 86; 86; 87
Đầu 9 90; 93; 95 90; 92; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/05/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
49
44
Giải bảy
755
734
Giải sáu
9713
8641
7574
4725
9809
3674
Giải năm
3075
6024
Giải tư
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải ba
71394
61856
37442
40891
Giải nhì
62457
81952
Giải nhất
77232
88662
Đặc biệt
330108
130603
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 08 03; 09
Đầu 1 13 11; 14
Đầu 2 24; 25
Đầu 3 32 33; 34; 36
Đầu 4 40; 41; 49 40; 42; 44
Đầu 5 55; 56; 57; 57 52
Đầu 6 62
Đầu 7 74; 75; 75 74
Đầu 8 80 85
Đầu 9 91; 93; 94 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/04/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
97
13
Giải bảy
693
287
Giải sáu
7981
8104
2230
9537
7714
3105
Giải năm
1178
1921
Giải tư
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
Giải ba
46103
63930
34925
13902
Giải nhì
18198
31479
Giải nhất
29288
96357
Đặc biệt
784144
244246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04 02; 05
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 21; 21; 22; 25
Đầu 3 30; 30; 31 36; 37
Đầu 4 44 46; 47
Đầu 5 57
Đầu 6 64
Đầu 7 72; 74; 78 79
Đầu 8 81; 84; 88 87; 88
Đầu 9 90; 93; 97; 98; 98 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/04/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
74
57
Giải bảy
423
923
Giải sáu
5353
9460
9431
7926
1615
6535
Giải năm
7325
9127
Giải tư
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
Giải ba
36868
82548
12146
21671
Giải nhì
21634
99334
Giải nhất
62060
71539
Đặc biệt
350639
830914
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0
Đầu 1 10; 14; 15
Đầu 2 20; 23; 24; 25 23; 26; 27
Đầu 3 30; 31; 34; 39 30; 34; 35; 39
Đầu 4 48 40; 46
Đầu 5 51; 53; 54; 58 51; 57; 59
Đầu 6 60; 60; 68
Đầu 7 74 71; 74
Đầu 8 81
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/04/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
57
09
Giải bảy
239
289
Giải sáu
0157
7556
0675
0689
8610
3699
Giải năm
9684
3404
Giải tư
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
Giải ba
01062
19266
42951
79675
Giải nhì
90903
12226
Giải nhất
48082
75546
Đặc biệt
119564
603534
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03 00; 04; 07; 09
Đầu 1 17 10
Đầu 2 23; 27 21; 22; 26
Đầu 3 39 34
Đầu 4 41; 43 46; 49
Đầu 5 56; 57; 57; 59 51
Đầu 6 62; 63; 64; 66
Đầu 7 75 71; 75
Đầu 8 82; 84 89; 89; 89
Đầu 9 99