Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/11/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
95
71
Giải bảy
048
902
Giải sáu
3049
3012
1596
1382
1489
1863
Giải năm
4560
4852
Giải tư
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
Giải ba
65835
15353
74922
25136
Giải nhì
21356
15013
Giải nhất
76119
37641
Đặc biệt
284555
265909
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 00; 02; 09
Đầu 1 12; 14; 19; 19 13; 16
Đầu 2 22; 22; 23
Đầu 3 35 33; 33; 36
Đầu 4 48; 49 41
Đầu 5 52; 53; 55; 56 52
Đầu 6 60 63; 64
Đầu 7 71
Đầu 8 87 82; 89
Đầu 9 94; 94; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/11/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
99
58
Giải bảy
350
520
Giải sáu
5157
1402
9936
2806
9014
0888
Giải năm
7667
0640
Giải tư
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
10705
36493
97870
70629
35175
24828
37670
Giải ba
12223
24006
12054
82180
Giải nhì
11925
83086
Giải nhất
30812
57702
Đặc biệt
163055
069787
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 06 02; 05; 06
Đầu 1 10; 12; 13 14
Đầu 2 22; 23; 25; 27 20; 28; 29
Đầu 3 36
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 55; 57 54; 58
Đầu 6 66; 67
Đầu 7 70 70; 70; 75
Đầu 8 80; 86; 87; 88
Đầu 9 97; 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/11/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
23
62
Giải bảy
958
818
Giải sáu
7575
4152
9507
4662
1299
1593
Giải năm
8226
1435
Giải tư
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
Giải ba
24926
92253
22862
90144
Giải nhì
53363
86937
Giải nhất
49653
91458
Đặc biệt
773808
226848
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07; 08 07
Đầu 1 10 10; 18
Đầu 2 23; 26; 26 22
Đầu 3 30 35; 37
Đầu 4 40; 44; 48
Đầu 5 51; 52; 53; 53; 58 58
Đầu 6 60; 63 62; 62; 62; 69
Đầu 7 75 77
Đầu 8 88
Đầu 9 96; 97 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/11/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
65
26
Giải bảy
887
017
Giải sáu
9747
4639
0259
6975
3291
2791
Giải năm
6753
8662
Giải tư
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
Giải ba
99130
47879
52190
51563
Giải nhì
46258
44091
Giải nhất
21721
97006
Đặc biệt
969708
076919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08 06
Đầu 1 12 11; 17; 19
Đầu 2 21; 26; 27 26
Đầu 3 30; 38; 39 30
Đầu 4 47
Đầu 5 52; 53; 58; 59 52
Đầu 6 65 62; 63; 68
Đầu 7 75; 79; 79 73; 75; 75
Đầu 8 87
Đầu 9 90; 91; 91; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/11/2022
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
88
35
Giải bảy
866
824
Giải sáu
5450
8454
9758
6995
2087
8098
Giải năm
3642
8042
Giải tư
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
Giải ba
65743
34135
54907
61356
Giải nhì
88157
89414
Giải nhất
43019
69851
Đặc biệt
209146
972290
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 07
Đầu 1 12; 19 14
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 35; 35 34; 35
Đầu 4 42; 43; 45; 46 42; 49
Đầu 5 50; 52; 54; 57; 58 51; 56; 59
Đầu 6 66 69
Đầu 7 71; 75 72; 76
Đầu 8 88 87
Đầu 9 90; 95; 98