Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/03/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
44
12
Giải bảy
122
498
Giải sáu
7255
4267
9294
3657
1962
3199
Giải năm
0352
2711
Giải tư
88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải ba
91362
91899
14722
16989
Giải nhì
25600
20953
Giải nhất
56266
53271
Đặc biệt
665791
856476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 16; 19 11; 12; 12; 19
Đầu 2 22; 24 22
Đầu 3
Đầu 4 44
Đầu 5 52; 54; 55 53; 53; 57
Đầu 6 62; 64; 66; 67 62
Đầu 7 73 71; 72; 72; 76
Đầu 8 89
Đầu 9 91; 94; 99 96; 96; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/03/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
41
42
Giải bảy
080
264
Giải sáu
4000
1428
9498
1921
2809
2709
Giải năm
6572
7581
Giải tư
11342
84977
19151
14702
15132
63158
94808
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
Giải ba
90875
42006
68231
22079
Giải nhì
77251
58677
Giải nhất
86546
77197
Đặc biệt
842240
351676
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02; 06; 08 04; 05; 09; 09
Đầu 1 10; 15
Đầu 2 28 21; 27
Đầu 3 32 31
Đầu 4 40; 41; 42; 46 42
Đầu 5 51; 51; 58
Đầu 6 64; 69
Đầu 7 72; 75; 77 76; 77; 79
Đầu 8 80 81
Đầu 9 98 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/03/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
73
42
Giải bảy
511
096
Giải sáu
6266
6319
4907
9395
3830
7036
Giải năm
0295
1627
Giải tư
66194
86053
33443
63737
63062
07469
97524
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
Giải ba
58122
32058
60087
15316
Giải nhì
29446
00546
Giải nhất
28040
69619
Đặc biệt
022993
927785
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07
Đầu 1 11; 19 16; 16; 19
Đầu 2 22; 24 27
Đầu 3 37 30; 36
Đầu 4 40; 43; 46 41; 42; 44; 46
Đầu 5 53; 58 55
Đầu 6 62; 66; 69
Đầu 7 73 71
Đầu 8 85; 86; 87
Đầu 9 93; 94; 95 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/03/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
53
93
Giải bảy
432
469
Giải sáu
4963
7358
8981
2845
2573
2203
Giải năm
9045
4188
Giải tư
14969
09461
62275
26386
60468
97353
11409
64469
67094
57891
15239
04136
02057
72703
Giải ba
16460
03250
96971
45148
Giải nhì
14246
51827
Giải nhất
04574
65723
Đặc biệt
195035
001728
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09 03; 03
Đầu 1
Đầu 2 23; 27; 28
Đầu 3 32; 35 36; 39
Đầu 4 45; 46 45; 48
Đầu 5 50; 53; 53; 58 57
Đầu 6 60; 61; 63; 68; 69 69; 69
Đầu 7 74; 75 71; 73
Đầu 8 81; 86 88
Đầu 9 91; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 26/02/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
70
05
Giải bảy
908
336
Giải sáu
5853
9557
9182
8577
2132
1788
Giải năm
7325
1487
Giải tư
21511
12978
44188
54556
05520
94034
83222
53730
78600
17679
57825
18851
13995
41835
Giải ba
37453
85156
34983
26191
Giải nhì
11735
40777
Giải nhất
35121
22783
Đặc biệt
344293
901455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08 00; 05
Đầu 1 11
Đầu 2 20; 21; 22; 25 25
Đầu 3 34; 35 30; 32; 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 53; 53; 56; 56; 57 51; 55
Đầu 6
Đầu 7 70; 78 77; 77; 79
Đầu 8 82; 88 83; 83; 87; 88
Đầu 9 93 91; 95