Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/07/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
00
20
Giải bảy
994
274
Giải sáu
7141
3036
0579
2668
0933
6264
Giải năm
0610
4474
Giải tư
64614
50595
65899
56457
19180
97290
80486
81441
72437
25064
09297
00301
60507
56928
Giải ba
65102
60381
20161
92832
Giải nhì
81185
34194
Giải nhất
03661
02265
Đặc biệt
269328
428917
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02 01; 07
Đầu 1 10; 14 17
Đầu 2 28 20; 28
Đầu 3 36 32; 33; 37
Đầu 4 41 41
Đầu 5 57
Đầu 6 61 61; 64; 64; 65; 68
Đầu 7 79 74; 74
Đầu 8 80; 81; 85; 86
Đầu 9 90; 94; 95; 99 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 24/06/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
02
98
Giải bảy
317
719
Giải sáu
5691
3601
1329
3892
9709
6100
Giải năm
6908
4259
Giải tư
80352
70133
31806
79930
48205
31770
93783
40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453
Giải ba
48570
46558
11222
80115
Giải nhì
34813
70414
Giải nhất
98712
00823
Đặc biệt
740247
046606
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 02; 05; 06; 08 00; 06; 09; 09
Đầu 1 12; 13; 17 14; 15; 19
Đầu 2 29 22; 23; 24
Đầu 3 30; 33 34
Đầu 4 47
Đầu 5 52; 58 53; 59
Đầu 6
Đầu 7 70; 70 76
Đầu 8 83 82
Đầu 9 91 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/06/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
84
89
Giải bảy
028
364
Giải sáu
5221
5274
9576
0977
7388
6688
Giải năm
7153
9112
Giải tư
13598
03425
27860
53473
66482
40897
49674
02402
10684
55840
21204
90798
46373
17793
Giải ba
19816
18644
67996
14343
Giải nhì
19317
60267
Giải nhất
69604
22636
Đặc biệt
693928
556547
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 02; 04
Đầu 1 16; 17 12
Đầu 2 21; 25; 28; 28
Đầu 3 36
Đầu 4 44 40; 43; 47
Đầu 5 53
Đầu 6 60 64; 67
Đầu 7 73; 74; 74; 76 73; 77
Đầu 8 82; 84 84; 88; 88; 89
Đầu 9 97; 98 93; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/06/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
71
Giải bảy
610
052
Giải sáu
8287
7318
7814
3920
0289
7210
Giải năm
4424
3731
Giải tư
60036
82518
19293
84546
27510
56420
82350
71352
61287
58935
19179
23761
53757
46746
Giải ba
48388
86830
20207
94442
Giải nhì
43846
58361
Giải nhất
45264
96532
Đặc biệt
885385
482640
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07
Đầu 1 10; 10; 14; 18; 18 10
Đầu 2 20; 24 20
Đầu 3 30; 36 31; 32; 35
Đầu 4 46; 46 40; 42; 46
Đầu 5 50 52; 52; 57
Đầu 6 61; 64 61; 61
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 85; 87; 88 87; 89
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 03/06/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
10
Giải bảy
197
967
Giải sáu
3558
2277
9306
5580
2160
9203
Giải năm
4670
6257
Giải tư
82990
40559
02799
98027
07522
90476
26410
77317
65508
75785
34245
32060
14008
55288
Giải ba
52587
73160
45358
44554
Giải nhì
53220
56523
Giải nhất
40970
29744
Đặc biệt
283324
862992
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 03; 08; 08
Đầu 1 10; 13 10; 17
Đầu 2 20; 22; 24; 27 23
Đầu 3
Đầu 4 44; 45
Đầu 5 58; 59 54; 57; 58
Đầu 6 60 60; 60; 67
Đầu 7 70; 70; 76; 77
Đầu 8 87 80; 85; 88
Đầu 9 90; 97; 99 92