Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/11/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
51
68
Giải bảy
909
957
Giải sáu
2005
4745
0815
6036
4827
4408
Giải năm
0837
5382
Giải tư
07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
Giải ba
59639
58074
22587
39753
Giải nhì
29857
26602
Giải nhất
86525
12356
Đặc biệt
726241
265750
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 09 02; 02; 02; 08
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 22; 22; 25 21; 27
Đầu 3 37; 39; 39 31; 34; 36
Đầu 4 41; 45
Đầu 5 51; 57 50; 53; 56; 57; 57
Đầu 6 69 68
Đầu 7 74 72
Đầu 8 82; 82 82; 87
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/11/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
69
94
Giải bảy
115
441
Giải sáu
1257
3047
3317
9702
1250
1814
Giải năm
6641
6540
Giải tư
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
Giải ba
25246
19731
12019
42416
Giải nhì
46383
01274
Giải nhất
54500
21018
Đặc biệt
970325
681318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 02; 07
Đầu 1 10; 15; 17 12; 12; 14; 16; 18; 18; 19
Đầu 2 23; 25 27
Đầu 3 31
Đầu 4 41; 41; 46; 47 40; 41
Đầu 5 57; 59 50; 57; 58
Đầu 6 69
Đầu 7 79 74
Đầu 8 83; 84; 86 82
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/11/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
98
43
Giải bảy
363
545
Giải sáu
9004
6932
2544
9546
2853
3071
Giải năm
4564
1569
Giải tư
00642
21586
74925
79386
48097
38284
50606
66076
91467
11737
48150
22876
33737
26725
Giải ba
63660
10324
95957
37730
Giải nhì
27453
78230
Giải nhất
87276
59385
Đặc biệt
363921
480458
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1
Đầu 2 21; 24; 25 25
Đầu 3 32 30; 30; 37; 37
Đầu 4 42; 44 43; 45; 46
Đầu 5 53 50; 53; 57; 58
Đầu 6 60; 63; 64 67; 69
Đầu 7 76 71; 76; 76
Đầu 8 84; 86; 86 85
Đầu 9 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/11/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
37
91
Giải bảy
448
971
Giải sáu
3696
6061
1713
7303
1590
6896
Giải năm
3208
9129
Giải tư
65386
16444
84763
00829
77239
36821
18250
75063
87532
70078
00687
11683
80684
19327
Giải ba
15475
66676
97776
65459
Giải nhì
54450
81931
Giải nhất
21369
79479
Đặc biệt
178002
239230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 08 03
Đầu 1 13
Đầu 2 21; 29 27; 29
Đầu 3 37; 39 30; 31; 32
Đầu 4 44; 48
Đầu 5 50; 50 59
Đầu 6 61; 63; 69 63
Đầu 7 75; 76 71; 76; 78; 79
Đầu 8 86 83; 84; 87
Đầu 9 96 90; 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/10/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
23
42
Giải bảy
553
113
Giải sáu
5027
3556
2837
8189
2280
5601
Giải năm
3161
5627
Giải tư
38404
60864
20919
56285
47339
14780
66932
67668
26815
31091
89359
21493
23511
91731
Giải ba
10748
56434
99390
96443
Giải nhì
55081
82169
Giải nhất
87396
61853
Đặc biệt
387682
890299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 01
Đầu 1 19 11; 13; 15
Đầu 2 23; 27 27
Đầu 3 32; 34; 37; 39 31
Đầu 4 48 42; 43
Đầu 5 53; 56 53; 59
Đầu 6 61; 64 68; 69
Đầu 7
Đầu 8 80; 81; 82; 85 80; 89
Đầu 9 96 90; 91; 93; 99