Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/04/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
09
71
Giải bảy
710
096
Giải sáu
7085
5715
3779
9044
0022
0041
Giải năm
9462
5850
Giải tư
12795
90240
24889
14354
64333
86869
16701
44497
89567
66272
04006
12284
98007
88695
Giải ba
02796
67312
21238
01295
Giải nhì
96684
02971
Giải nhất
66058
84868
Đặc biệt
269961
761627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 09 06; 07
Đầu 1 10; 12; 15
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 33 38
Đầu 4 40 41; 44
Đầu 5 54; 58 50
Đầu 6 61; 62; 69 67; 68
Đầu 7 79 71; 71; 72
Đầu 8 84; 85; 89 84
Đầu 9 95; 96 95; 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/04/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
94
59
Giải bảy
338
006
Giải sáu
4044
4197
3482
3785
5512
2251
Giải năm
8189
5960
Giải tư
71319
42858
71505
77680
15449
03789
91277
23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
Giải ba
25711
65240
16293
39332
Giải nhì
42656
93762
Giải nhất
79085
83286
Đặc biệt
083880
862570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05 06
Đầu 1 11; 19 11; 12; 14
Đầu 2
Đầu 3 38 31; 32
Đầu 4 40; 44; 49
Đầu 5 56; 58 50; 51; 53; 59
Đầu 6 60; 62
Đầu 7 77 70; 76
Đầu 8 80; 80; 82; 85; 89; 89 85; 86
Đầu 9 94; 97 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/04/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
27
60
Giải bảy
616
352
Giải sáu
1738
1930
1999
9314
8553
7667
Giải năm
7399
1846
Giải tư
73081
66295
95923
79919
99020
22875
59314
51412
73064
69420
37885
08578
24820
72718
Giải ba
05082
93676
83749
36846
Giải nhì
73372
55328
Giải nhất
38963
53290
Đặc biệt
352209
318276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09
Đầu 1 14; 16; 19 12; 14; 18
Đầu 2 20; 23; 27 20; 20; 28
Đầu 3 30; 38
Đầu 4 46; 46; 49
Đầu 5 52; 53
Đầu 6 63 60; 64; 67
Đầu 7 72; 75; 76 76; 78
Đầu 8 81; 82 85
Đầu 9 95; 99; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/03/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
86
12
Giải bảy
650
405
Giải sáu
1399
4020
5503
7654
3525
8893
Giải năm
9938
1853
Giải tư
03882
06867
04849
58388
83966
78401
40584
13083
29218
94875
26670
48887
01536
87814
Giải ba
64631
83742
54081
17127
Giải nhì
01729
64538
Giải nhất
45087
35820
Đặc biệt
827247
366321
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03 05
Đầu 1 12; 14; 18
Đầu 2 20; 29 20; 21; 25; 27
Đầu 3 31; 38 36; 38
Đầu 4 42; 47; 49
Đầu 5 50 53; 54
Đầu 6 66; 67
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 82; 84; 86; 87; 88 81; 83; 87
Đầu 9 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/03/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
12
Giải bảy
268
496
Giải sáu
2219
1688
4436
8260
8967
8423
Giải năm
0874
0581
Giải tư
27232
85202
26815
04749
40620
27021
39050
74191
75855
88127
81440
07152
35380
05772
Giải ba
85640
41115
25403
35043
Giải nhì
57478
19415
Giải nhất
65696
61596
Đặc biệt
422044
850304
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02 03; 04
Đầu 1 15; 15; 19 12; 15
Đầu 2 20; 21 23; 27
Đầu 3 32; 36
Đầu 4 40; 44; 49 40; 43
Đầu 5 50; 50 52; 55
Đầu 6 68 60; 67
Đầu 7 74; 78 72
Đầu 8 88 80; 81
Đầu 9 96 91; 96; 96