Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/10/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
57
92
Giải bảy
097
526
Giải sáu
9528
6615
3055
6351
0069
4010
Giải năm
7095
3346
Giải tư
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải ba
74703
82574
80943
42928
Giải nhì
56201
38953
Giải nhất
91903
10153
Đặc biệt
970621
960406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 03 06; 09
Đầu 1 11; 14; 15; 17 10; 11
Đầu 2 21; 24; 28 26; 27; 28
Đầu 3
Đầu 4 40; 46; 48 43; 46
Đầu 5 55; 57 50; 51; 53; 53; 58
Đầu 6 60; 69
Đầu 7 74 72
Đầu 8
Đầu 9 95; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/10/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
34
87
Giải bảy
962
982
Giải sáu
4069
2426
3516
8442
6243
2347
Giải năm
1667
1619
Giải tư
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
Giải ba
01306
66160
77554
68885
Giải nhì
06063
58216
Giải nhất
75846
53316
Đặc biệt
890904
628444
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 04; 06 08
Đầu 1 12; 16 16; 16; 19
Đầu 2 26; 27
Đầu 3 34; 38 35
Đầu 4 44; 46 41; 42; 43; 44; 47
Đầu 5 51; 54
Đầu 6 60; 62; 63; 67; 69
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 81; 82; 84; 85; 87
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/10/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
54
58
Giải bảy
155
932
Giải sáu
1848
8686
2577
9585
2599
5603
Giải năm
9417
1244
Giải tư
19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
54972
71964
48929
45955
61848
45652
94693
Giải ba
46666
36276
53165
82068
Giải nhì
22881
87454
Giải nhất
38664
70475
Đặc biệt
122016
650266
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 03
Đầu 1 15; 16; 17
Đầu 2 27; 29 29
Đầu 3 31 32
Đầu 4 48 44; 48
Đầu 5 54; 55; 56 52; 54; 55; 58
Đầu 6 61; 64; 66 64; 65; 66; 68
Đầu 7 76; 77 72; 75
Đầu 8 81; 86 85
Đầu 9 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/10/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
27
19
Giải bảy
643
255
Giải sáu
3143
9660
9815
5625
2697
1571
Giải năm
7411
1119
Giải tư
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
41553
92561
07547
60365
20444
10678
37340
Giải ba
94369
29574
65990
70868
Giải nhì
68884
05283
Giải nhất
16971
22867
Đặc biệt
815237
754157
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08
Đầu 1 11; 15 19; 19
Đầu 2 27 25
Đầu 3 37
Đầu 4 43; 43; 47 40; 44; 47
Đầu 5 51; 55 53; 55; 57
Đầu 6 60; 68; 69 61; 65; 67; 68
Đầu 7 70; 71; 74 71; 78
Đầu 8 84 83
Đầu 9 94 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/09/2021
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
89
99
Giải bảy
535
550
Giải sáu
8775
4748
7942
6611
9079
5517
Giải năm
3637
0203
Giải tư
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
Giải ba
27020
55974
81617
68874
Giải nhì
46917
06202
Giải nhất
37671
24620
Đặc biệt
379472
851226
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05 02; 03
Đầu 1 17; 18 11; 17; 17
Đầu 2 20; 29 20; 25; 26
Đầu 3 35; 37; 37 32
Đầu 4 42; 48 40
Đầu 5 50
Đầu 6
Đầu 7 71; 71; 72; 74; 75; 78 71; 74; 79
Đầu 8 89 86; 88
Đầu 9 94 98; 99