Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/05/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
54
41
Giải bảy
050
200
Giải sáu
1693
0784
1455
7383
6263
3965
Giải năm
0709
9412
Giải tư
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải ba
49170
39894
82897
86078
Giải nhì
61158
59429
Giải nhất
73421
11265
Đặc biệt
271517
256350
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 04; 09 00
Đầu 1 17 12
Đầu 2 21; 28 23; 25; 29
Đầu 3
Đầu 4 41; 43; 43
Đầu 5 50; 54; 55; 56; 58 50; 59
Đầu 6 63; 65; 65
Đầu 7 70; 77 71; 78
Đầu 8 84; 85; 88 83
Đầu 9 93; 94 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/05/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
61
33
Giải bảy
171
709
Giải sáu
8519
7552
6207
3989
8043
3338
Giải năm
2081
1686
Giải tư
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải ba
79116
23641
75154
13890
Giải nhì
59744
08342
Giải nhất
12465
34888
Đặc biệt
707937
976675
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07 08; 09
Đầu 1 10; 16; 19
Đầu 2 28
Đầu 3 33; 37 33; 38; 38; 38
Đầu 4 41; 44 42; 43; 46; 48
Đầu 5 52; 59 53; 54
Đầu 6 61; 65 69
Đầu 7 71; 71; 75 75
Đầu 8 81; 81 86; 88; 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 29/04/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
26
81
Giải bảy
490
468
Giải sáu
3193
3398
0468
0516
9910
2755
Giải năm
2133
8942
Giải tư
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải ba
59871
65699
88719
94658
Giải nhì
79802
75495
Giải nhất
60053
10382
Đặc biệt
128311
642529
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 02; 08
Đầu 1 11 10; 13; 16; 19
Đầu 2 21; 26; 27 29; 29
Đầu 3 33
Đầu 4 42; 42
Đầu 5 53; 57 55; 58
Đầu 6 62; 63; 68 68; 68
Đầu 7 71
Đầu 8 81; 82; 84; 89
Đầu 9 90; 93; 98; 99 95; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/04/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
49
91
Giải bảy
025
171
Giải sáu
9543
3393
5393
3203
6394
7408
Giải năm
8520
7458
Giải tư
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
Giải ba
67466
96709
50174
93190
Giải nhì
97332
67301
Giải nhất
92006
73697
Đặc biệt
155360
822099
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06; 09 01; 03; 08; 09
Đầu 1 17
Đầu 2 20; 25
Đầu 3 32; 34; 36 31
Đầu 4 43; 43; 49
Đầu 5 52; 58; 58
Đầu 6 60; 66 63
Đầu 7 70; 72 71; 74
Đầu 8 84
Đầu 9 91; 93; 93 90; 91; 94; 97; 99; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/04/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
08
13
Giải bảy
284
181
Giải sáu
1360
6858
6434
0693
3644
4445
Giải năm
5272
4476
Giải tư
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
Giải ba
68755
80894
66351
07474
Giải nhì
07569
74419
Giải nhất
63103
90344
Đặc biệt
427064
948670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 08
Đầu 1 13; 19
Đầu 2 26 22; 26
Đầu 3 32; 34; 39
Đầu 4 44 44; 44; 45
Đầu 5 51; 55; 58 51; 52; 57
Đầu 6 60; 64; 69
Đầu 7 72; 74 70; 73; 74; 76; 76
Đầu 8 84; 87 81
Đầu 9 94 93; 96