Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/02/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
90
35
Giải bảy
346
791
Giải sáu
2425
6365
4396
5489
0772
9328
Giải năm
8297
3241
Giải tư
45963
95806
62496
46777
03214
35168
34046
18253
13608
25161
97155
19396
45333
08855
Giải ba
04861
89985
85926
25702
Giải nhì
86369
47540
Giải nhất
10838
27685
Đặc biệt
774015
144484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 02; 08
Đầu 1 14; 15
Đầu 2 25 26; 28
Đầu 3 38 33; 35
Đầu 4 46; 46 40; 41
Đầu 5 53; 55; 55
Đầu 6 61; 63; 65; 68; 69 61
Đầu 7 77 72
Đầu 8 85 84; 85; 89
Đầu 9 90; 96; 96; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/02/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
12
81
Giải bảy
158
004
Giải sáu
5365
0479
2015
9454
0022
4487
Giải năm
4722
6360
Giải tư
17273
73367
19141
26371
09624
53693
72702
06699
62030
96760
20923
35241
07034
54450
Giải ba
98940
35596
75850
65320
Giải nhì
18557
13282
Giải nhất
34720
11272
Đặc biệt
687607
246528
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 07 04
Đầu 1 12; 15
Đầu 2 20; 22; 24 20; 22; 23; 28
Đầu 3 30; 34
Đầu 4 40; 41 41
Đầu 5 57; 58 50; 50; 54
Đầu 6 65; 67 60; 60
Đầu 7 71; 73; 79 72
Đầu 8 81; 82; 87
Đầu 9 93; 96 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/02/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
01
40
Giải bảy
180
905
Giải sáu
6596
1446
4022
1142
0549
2441
Giải năm
4968
0243
Giải tư
34760
27562
50186
00772
92796
35099
44040
78507
12407
83599
73139
71711
86312
44415
Giải ba
07920
94983
12256
45823
Giải nhì
43136
50229
Giải nhất
74563
36136
Đặc biệt
547914
336497
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 05; 07; 07
Đầu 1 14 11; 12; 15
Đầu 2 20; 22 23; 29
Đầu 3 36 36; 39
Đầu 4 40; 46 40; 41; 42; 43; 49
Đầu 5 56
Đầu 6 60; 62; 63; 68
Đầu 7 72
Đầu 8 80; 83; 86
Đầu 9 96; 96; 99 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/01/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
21
84
Giải bảy
540
224
Giải sáu
1504
2248
0655
3138
4675
5431
Giải năm
2960
1130
Giải tư
08014
03714
52811
73626
60284
86599
04068
69922
73762
06762
85845
63332
97127
29922
Giải ba
02378
81769
30858
30460
Giải nhì
00416
77500
Giải nhất
44070
30462
Đặc biệt
592566
898384
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 00
Đầu 1 11; 14; 14; 16
Đầu 2 21; 26 22; 22; 24; 27
Đầu 3 30; 31; 32; 38
Đầu 4 40; 48 45
Đầu 5 55 58
Đầu 6 60; 66; 68; 69 60; 62; 62; 62
Đầu 7 70; 78 75
Đầu 8 84 84; 84
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/01/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
85
83
Giải bảy
919
452
Giải sáu
9551
8558
3002
2035
2849
0186
Giải năm
3415
8735
Giải tư
87776
11390
85987
01326
72273
50562
24328
09897
58549
25647
15076
54484
46239
33338
Giải ba
55075
11932
35783
64019
Giải nhì
04324
89649
Giải nhất
89383
66281
Đặc biệt
433603
750822
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 15; 19 19
Đầu 2 24; 26; 28 22
Đầu 3 32 35; 35; 38; 39
Đầu 4 47; 49; 49; 49
Đầu 5 51; 58 52
Đầu 6 62
Đầu 7 73; 75; 76 76
Đầu 8 83; 85; 87 81; 83; 83; 84; 86
Đầu 9 90 97