Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/09/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
79
96
Giải bảy
089
019
Giải sáu
5900
6472
4896
4405
8438
8122
Giải năm
7565
0623
Giải tư
42543
10003
71670
11770
97651
20553
88652
81955
61312
94862
69362
59313
20661
55719
Giải ba
46152
88381
10381
19577
Giải nhì
87539
71763
Giải nhất
95028
61184
Đặc biệt
476020
517744
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03 05
Đầu 1 12; 13; 19; 19
Đầu 2 20; 28 22; 23
Đầu 3 39 38
Đầu 4 43 44
Đầu 5 51; 52; 52; 53 55
Đầu 6 65 61; 62; 62; 63
Đầu 7 70; 70; 72; 79 77
Đầu 8 81; 89 81; 84
Đầu 9 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/09/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
71
71
Giải bảy
994
805
Giải sáu
4190
7977
9351
8494
0409
2876
Giải năm
4586
8430
Giải tư
34775
17730
33198
31392
90071
61519
66907
80033
28418
34723
87457
18954
43839
93655
Giải ba
92107
66231
95401
48654
Giải nhì
84520
70406
Giải nhất
14129
43661
Đặc biệt
139151
125194
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07; 07 01; 05; 06; 09
Đầu 1 19 18
Đầu 2 20; 29 23
Đầu 3 30; 31 30; 33; 39
Đầu 4
Đầu 5 51; 51 54; 54; 55; 57
Đầu 6 61
Đầu 7 71; 71; 75; 77 71; 76
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 92; 94; 98 94; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/09/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
26
96
Giải bảy
034
562
Giải sáu
5553
4338
9518
3402
7911
4628
Giải năm
4656
3494
Giải tư
05350
10310
72949
90750
08003
16914
00440
78999
91290
07643
56078
41313
26909
22856
Giải ba
11034
22854
50967
75670
Giải nhì
48727
48608
Giải nhất
28321
37701
Đặc biệt
812973
976668
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 01; 02; 08; 09
Đầu 1 10; 14; 18 11; 13
Đầu 2 21; 26; 27 28
Đầu 3 34; 34; 38
Đầu 4 40; 49 43
Đầu 5 50; 50; 53; 54; 56 56
Đầu 6 62; 67; 68
Đầu 7 73 70; 78
Đầu 8
Đầu 9 90; 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/08/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
11
27
Giải bảy
706
459
Giải sáu
5983
3165
4473
7981
0944
5701
Giải năm
4680
8971
Giải tư
10915
42508
91594
80892
22097
16624
10947
63617
18023
49193
59665
36619
68898
11469
Giải ba
82902
99522
49082
65424
Giải nhì
49841
04617
Giải nhất
82757
74590
Đặc biệt
119679
186700
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 06; 08 00; 01
Đầu 1 11; 15 17; 17; 19
Đầu 2 22; 24 23; 24; 27
Đầu 3
Đầu 4 41; 47 44
Đầu 5 57 59
Đầu 6 65 65; 69
Đầu 7 73; 79 71
Đầu 8 80; 83 81; 82
Đầu 9 92; 94; 97 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/08/2020
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
22
70
Giải bảy
797
337
Giải sáu
1830
5831
1869
1959
9614
6254
Giải năm
2971
7943
Giải tư
19542
83006
22177
38091
23392
47564
51411
79429
71706
84371
75547
10281
01626
95548
Giải ba
90644
36405
58268
09678
Giải nhì
73302
48895
Giải nhất
38546
21753
Đặc biệt
088205
784550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 05; 05; 06 06
Đầu 1 11 14
Đầu 2 22 26; 29
Đầu 3 30; 31 37
Đầu 4 42; 44; 46 43; 47; 48
Đầu 5 50; 53; 54; 59
Đầu 6 64; 69 68
Đầu 7 71; 77 70; 71; 78
Đầu 8 81
Đầu 9 91; 92; 97 95