Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/09/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
01
92
Giải bảy
808
571
Giải sáu
4244
6259
5819
9085
2565
5669
Giải năm
5639
5609
Giải tư
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải ba
82301
80434
24786
93205
Giải nhì
31664
19219
Giải nhất
04794
07096
Đặc biệt
586994
270160
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 01; 03; 08 00; 05; 09
Đầu 1 19 14; 19
Đầu 2 21
Đầu 3 34; 39 31; 35; 39
Đầu 4 44 45
Đầu 5 58; 59
Đầu 6 64 60; 65; 69
Đầu 7 72 71
Đầu 8 81; 82; 87 85; 86
Đầu 9 91; 94; 94 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/09/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
57
76
Giải bảy
907
314
Giải sáu
6295
8262
6597
6858
7938
6232
Giải năm
9892
0374
Giải tư
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải ba
03975
70847
09766
39001
Giải nhì
98894
82092
Giải nhất
41425
69533
Đặc biệt
785813
812452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07 01; 01
Đầu 1 13 14; 17; 17
Đầu 2 25
Đầu 3 30 32; 33; 38
Đầu 4 47
Đầu 5 51; 57 52; 58; 59
Đầu 6 62; 62; 62; 62 66; 69
Đầu 7 75 74; 75; 76; 77
Đầu 8 84; 84
Đầu 9 92; 94; 95; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/09/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
75
59
Giải bảy
867
654
Giải sáu
6014
8308
3289
0921
1948
8964
Giải năm
1273
3431
Giải tư
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
Giải ba
61941
76702
76983
12636
Giải nhì
05436
85959
Giải nhất
33896
61334
Đặc biệt
126531
642240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 02; 08
Đầu 1 13; 14 14; 14; 15
Đầu 2 25 21
Đầu 3 31; 36 31; 34; 36; 38
Đầu 4 41; 45 40; 48
Đầu 5 51 51; 54; 59; 59
Đầu 6 67 64
Đầu 7 73; 75 77; 78
Đầu 8 84; 89 83
Đầu 9 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/09/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
81
11
Giải bảy
759
094
Giải sáu
1637
5373
7158
6754
1683
2332
Giải năm
9241
8039
Giải tư
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
Giải ba
68653
11093
95318
38714
Giải nhì
68745
89671
Giải nhất
06658
12178
Đặc biệt
567290
237488
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 03
Đầu 1 11; 14; 18
Đầu 2 23; 24
Đầu 3 37 32; 34; 39
Đầu 4 41; 45; 46
Đầu 5 52; 53; 58; 58; 59 54
Đầu 6 62; 67
Đầu 7 71; 73 71; 78
Đầu 8 81; 83; 84 83; 88
Đầu 9 90; 93; 94 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/08/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
32
10
Giải bảy
696
840
Giải sáu
4747
1133
8955
8419
0302
5218
Giải năm
2016
2494
Giải tư
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
Giải ba
79319
98282
08231
72760
Giải nhì
22828
19243
Giải nhất
04823
13248
Đặc biệt
661846
632950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 08 02; 05
Đầu 1 16; 19 10; 18; 19
Đầu 2 23; 27; 28 27
Đầu 3 32; 33; 33; 37 31; 32
Đầu 4 46; 47 40; 43; 48
Đầu 5 55; 59 50; 53
Đầu 6 60; 64
Đầu 7 77
Đầu 8 82
Đầu 9 96 92; 94; 98