Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/10/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
80
22
Giải bảy
564
304
Giải sáu
2245
4249
1785
7595
1120
0392
Giải năm
5578
3128
Giải tư
88790
37373
64350
22554
13982
83120
61754
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
Giải ba
48854
01440
27924
07242
Giải nhì
52098
16563
Giải nhất
25791
18373
Đặc biệt
977123
622726
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 20; 23 20; 22; 22; 23; 23; 24; 25; 26; 28
Đầu 3
Đầu 4 40; 45; 49 42
Đầu 5 50; 54; 54; 54
Đầu 6 64 63
Đầu 7 73; 78 73
Đầu 8 80; 82; 85 89
Đầu 9 90; 91; 98 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 18/10/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
63
07
Giải bảy
763
687
Giải sáu
3563
4454
5625
6025
0588
7640
Giải năm
5052
9536
Giải tư
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
Giải ba
81536
32264
34728
06822
Giải nhì
97335
75309
Giải nhất
61854
53085
Đặc biệt
946170
644064
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07; 09
Đầu 1 19 11
Đầu 2 25; 26 21; 22; 25; 28
Đầu 3 32; 35; 36 36
Đầu 4 40; 43; 48
Đầu 5 52; 54; 54 57
Đầu 6 63; 63; 63; 64; 69 64
Đầu 7 70; 78; 79 75
Đầu 8 89 84; 85; 87; 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/10/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
53
Giải bảy
467
797
Giải sáu
4465
6044
0768
3810
2376
9287
Giải năm
1174
1401
Giải tư
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
Giải ba
30029
25268
46428
40847
Giải nhì
35677
19225
Giải nhất
44241
18279
Đặc biệt
544789
172629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 07
Đầu 1 10; 15
Đầu 2 23; 28; 29 25; 25; 28; 29
Đầu 3 31 34
Đầu 4 41; 44; 45 47
Đầu 5 50; 53; 56 53; 59
Đầu 6 65; 67; 68; 68 68
Đầu 7 74; 77; 79 76; 79
Đầu 8 89 85; 87
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/10/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
37
52
Giải bảy
002
579
Giải sáu
9127
2690
7888
3003
0245
7955
Giải năm
9818
3946
Giải tư
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
Giải ba
00695
36140
17422
10760
Giải nhì
13663
06824
Giải nhất
95803
45348
Đặc biệt
973611
934122
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 03 03
Đầu 1 11; 16; 18; 18
Đầu 2 27 22; 22; 24
Đầu 3 37; 39 32; 38
Đầu 4 40 45; 46; 48
Đầu 5 58 51; 52; 55; 55
Đầu 6 61; 63; 69 60
Đầu 7 77; 79
Đầu 8 88; 88 82
Đầu 9 90; 95 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/09/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
67
56
Giải bảy
097
781
Giải sáu
0237
0603
7710
3448
8797
2209
Giải năm
2201
6758
Giải tư
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
Giải ba
36118
83085
26694
38730
Giải nhì
08622
49593
Giải nhất
97140
23014
Đặc biệt
055753
968629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03; 04 01; 06; 09
Đầu 1 10; 18 14; 16; 17
Đầu 2 22 23; 28; 29
Đầu 3 30; 35; 37 30
Đầu 4 40 48
Đầu 5 53; 54 56; 58
Đầu 6 67 64
Đầu 7 78; 78
Đầu 8 85; 87 81
Đầu 9 97 93; 94; 97