Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/11/2022
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
50
66
Giải bảy
666
684
Giải sáu
5076
8608
9181
5047
0828
5677
Giải năm
6328
3763
Giải tư
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
Giải ba
03888
39639
73030
32643
Giải nhì
07571
55154
Giải nhất
00502
61376
Đặc biệt
557810
771033
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 08
Đầu 1 10; 19 11
Đầu 2 21; 28 21; 28
Đầu 3 39 30; 33
Đầu 4 42; 43; 46; 47
Đầu 5 50; 54 54
Đầu 6 66 61; 63; 66
Đầu 7 71; 76; 76 74; 76; 77
Đầu 8 81; 86; 88; 89 84; 84
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/11/2022
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
38
53
Giải bảy
625
136
Giải sáu
4266
1483
6227
5090
9838
3011
Giải năm
4595
0358
Giải tư
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
Giải ba
26283
55020
92820
03400
Giải nhì
07672
24105
Giải nhất
50967
75694
Đặc biệt
376288
079141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 05
Đầu 1 11; 12 11
Đầu 2 20; 25; 27 20; 20
Đầu 3 38 36; 38
Đầu 4 40; 41; 47
Đầu 5 53; 58; 59
Đầu 6 66; 66; 67 64
Đầu 7 72; 73
Đầu 8 83; 83; 84; 88; 88; 89 85; 85
Đầu 9 95 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/11/2022
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
87
18
Giải bảy
358
801
Giải sáu
6293
6893
4074
7569
5629
0448
Giải năm
8000
8180
Giải tư
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
Giải ba
76971
03266
88895
51652
Giải nhì
71757
74618
Giải nhất
68436
50207
Đặc biệt
974705
071817
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 05 01; 04; 06; 07; 07
Đầu 1 17; 18; 18
Đầu 2 25 20; 29
Đầu 3 36; 37
Đầu 4 44 48
Đầu 5 57; 58 52
Đầu 6 62; 63; 64; 66 67; 69
Đầu 7 71; 74 71
Đầu 8 81; 87 80; 83
Đầu 9 93; 93 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/11/2022
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
21
32
Giải bảy
676
135
Giải sáu
8382
1928
4825
6297
3151
9672
Giải năm
6481
0041
Giải tư
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
Giải ba
51527
87849
94640
37834
Giải nhì
37431
27972
Giải nhất
77913
03101
Đặc biệt
771195
307809
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 09
Đầu 1 13
Đầu 2 21; 25; 27; 28 21; 26
Đầu 3 31; 34 32; 34; 35
Đầu 4 44; 49 40; 41
Đầu 5 50; 55 51; 55; 55
Đầu 6 61; 69 60; 62
Đầu 7 76; 76 72; 72
Đầu 8 81; 82
Đầu 9 95 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/10/2022
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
37
59
Giải bảy
749
808
Giải sáu
0240
4795
1514
0410
3313
2453
Giải năm
2484
7360
Giải tư
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
Giải ba
21428
63358
28852
56385
Giải nhì
51857
52636
Giải nhất
33851
20960
Đặc biệt
783630
268682
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08
Đầu 1 14 10; 13; 17
Đầu 2 22; 23; 28
Đầu 3 30; 36; 37 36; 39
Đầu 4 40; 41; 49 41; 45; 47
Đầu 5 51; 57; 58 52; 53; 55; 59
Đầu 6 60; 60
Đầu 7
Đầu 8 82; 84; 84 82; 83; 85
Đầu 9 91; 95