Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/03/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
87
17
Giải bảy
591
924
Giải sáu
2439
2344
6587
6016
2671
5692
Giải năm
2059
4842
Giải tư
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải ba
91511
21897
60537
64001
Giải nhì
90444
46230
Giải nhất
59328
57756
Đặc biệt
715990
381455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03
Đầu 1 11 13; 16; 17
Đầu 2 26; 28 24; 25
Đầu 3 31; 39 30; 37
Đầu 4 44; 44 42; 48
Đầu 5 59 55; 56
Đầu 6 63 61
Đầu 7 70; 70; 75; 77 71; 75; 76
Đầu 8 87; 87
Đầu 9 90; 91; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/03/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
86
11
Giải bảy
388
759
Giải sáu
8114
1104
6670
9608
1123
0723
Giải năm
6360
1922
Giải tư
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
Giải ba
67783
60202
16402
30197
Giải nhì
96133
60108
Giải nhất
85085
03770
Đặc biệt
804688
524007
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 04 02; 04; 07; 08; 08
Đầu 1 10; 14 11; 11; 17; 19
Đầu 2 22; 23; 23
Đầu 3 33 34
Đầu 4 44; 45 43; 47
Đầu 5 55 59
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 75; 76 70
Đầu 8 81; 83; 85; 86; 88; 88
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/03/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
96
Giải bảy
162
341
Giải sáu
6875
6379
9092
0439
0770
6755
Giải năm
0813
4411
Giải tư
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
85795
18782
16869
87538
49636
20942
11579
Giải ba
91787
47236
53341
80017
Giải nhì
87514
94866
Giải nhất
86584
48928
Đặc biệt
625200
690355
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00
Đầu 1 13; 14 11; 17
Đầu 2 23 28
Đầu 3 31; 36 36; 38; 39
Đầu 4 41; 41; 42
Đầu 5 52 55; 55
Đầu 6 60; 62 66; 69
Đầu 7 70; 71; 74; 75; 79 70; 79
Đầu 8 84; 87 82
Đầu 9 92; 95 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/03/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
39
Giải bảy
605
632
Giải sáu
3030
5369
3471
0968
5209
0361
Giải năm
9176
2913
Giải tư
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
12186
58507
89869
72527
45195
38259
65209
Giải ba
95833
72416
34277
05285
Giải nhì
00717
99688
Giải nhất
16697
46948
Đặc biệt
787724
745361
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 05 07; 09; 09
Đầu 1 13; 16; 17 13
Đầu 2 24; 27 27
Đầu 3 30; 33 32; 39
Đầu 4 48
Đầu 5 53; 54 59
Đầu 6 69 61; 61; 68; 69
Đầu 7 71; 76 77
Đầu 8 81 85; 86; 88
Đầu 9 97; 98 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/03/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
51
28
Giải bảy
622
523
Giải sáu
1643
6354
8056
5054
0869
0647
Giải năm
1176
0708
Giải tư
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
50293
77665
51128
20866
04520
28185
63294
Giải ba
44443
40839
19037
99877
Giải nhì
65939
70971
Giải nhất
50112
04724
Đặc biệt
469743
737783
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07; 09 08
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 22 20; 23; 24; 28; 28
Đầu 3 38; 39; 39 37
Đầu 4 43; 43; 43 47
Đầu 5 51; 54; 56; 56 54
Đầu 6 65; 66; 69
Đầu 7 76; 78 71; 77
Đầu 8 83; 85
Đầu 9 92 93; 94