Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/04/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
39
77
Giải bảy
146
781
Giải sáu
0149
0192
8756
5494
6181
0638
Giải năm
9784
7321
Giải tư
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
Giải ba
09485
78794
42096
68544
Giải nhì
39373
40017
Giải nhất
99158
45314
Đặc biệt
463088
497572
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 17 14; 14; 17
Đầu 2 21; 24
Đầu 3 39 30; 31; 38
Đầu 4 45; 46; 46; 49; 49 44; 46; 48
Đầu 5 56; 58
Đầu 6 66
Đầu 7 71; 73; 74 72; 77; 77
Đầu 8 84; 85; 88 81; 81
Đầu 9 92; 94 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/04/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
47
29
Giải bảy
106
099
Giải sáu
8640
9717
1744
7040
7645
3672
Giải năm
8250
6937
Giải tư
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
Giải ba
39037
33784
62250
26880
Giải nhì
57182
53981
Giải nhất
90408
82805
Đặc biệt
315288
466735
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 06; 08; 08 05
Đầu 1 17 13; 17
Đầu 2 29
Đầu 3 37 35; 37
Đầu 4 40; 41; 41; 44; 47 40; 44; 45
Đầu 5 50 50; 52
Đầu 6
Đầu 7 79 72; 77
Đầu 8 82; 84; 85; 88 80; 81; 85; 89
Đầu 9 97 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/03/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
24
78
Giải bảy
973
180
Giải sáu
7648
6005
7004
3072
5895
2427
Giải năm
5164
7724
Giải tư
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
Giải ba
02956
47008
85111
35110
Giải nhì
71420
69303
Giải nhất
69145
14021
Đặc biệt
956225
945469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 04; 05; 08 03; 03
Đầu 1 11 10; 11
Đầu 2 20; 24; 25 21; 24; 24; 27
Đầu 3 31
Đầu 4 45; 45; 48
Đầu 5 56 52; 57; 59
Đầu 6 64 69
Đầu 7 73 72; 78
Đầu 8 81; 81; 82; 83 80
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 22/03/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
72
39
Giải bảy
788
022
Giải sáu
6850
5019
8819
8653
5444
8771
Giải năm
6917
7914
Giải tư
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
Giải ba
98078
22767
75158
15804
Giải nhì
10071
12140
Giải nhất
76197
79293
Đặc biệt
464197
273600
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08 00; 01; 04
Đầu 1 12; 17; 17; 18; 19; 19 12; 14
Đầu 2 22
Đầu 3 32; 39
Đầu 4 40; 42; 44
Đầu 5 50; 51 53; 58
Đầu 6 67 65
Đầu 7 70; 71; 72; 78 71
Đầu 8 80; 88 80; 88
Đầu 9 97; 97 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 15/03/2021
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
12
61
Giải bảy
495
159
Giải sáu
7721
3180
6650
2686
3454
5462
Giải năm
6369
7716
Giải tư
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
Giải ba
20525
80152
55979
24158
Giải nhì
82375
75412
Giải nhất
29816
30659
Đặc biệt
285463
786613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05 04
Đầu 1 12; 14; 16; 16; 18 12; 13; 13; 16
Đầu 2 21; 25
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 50; 52 54; 58; 59; 59
Đầu 6 63; 69 61; 61; 62; 66; 69
Đầu 7 74; 75; 75 73; 79
Đầu 8 80 84; 86
Đầu 9 95; 97