Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/09/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
22
Giải bảy
382
742
Giải sáu
4968
6009
5956
2056
6294
6794
Giải năm
0196
0380
Giải tư
02933
63091
31014
23078
07831
11366
68001
09262
97139
52445
73867
47238
04051
50376
Giải ba
86150
76484
75466
26248
Giải nhì
21077
74851
Giải nhất
31939
45727
Đặc biệt
865018
465299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 09
Đầu 1 14; 18
Đầu 2 28 22; 27
Đầu 3 31; 33; 39 38; 39
Đầu 4 42; 45; 48
Đầu 5 50; 56 51; 51; 56
Đầu 6 66; 68 62; 66; 67
Đầu 7 77; 78 76
Đầu 8 82; 84 80
Đầu 9 91; 96 94; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/09/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
32
08
Giải bảy
997
549
Giải sáu
9616
7218
7932
3554
3640
1072
Giải năm
1310
0576
Giải tư
17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
81959
49342
22420
51830
61329
67971
42853
Giải ba
41425
53206
42682
55135
Giải nhì
79556
59512
Giải nhất
98925
32014
Đặc biệt
986361
830132
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 06; 07 08
Đầu 1 10; 16; 18 12; 14
Đầu 2 25; 25; 25 20; 29
Đầu 3 32; 32; 37 30; 32; 35
Đầu 4 44 40; 42; 49
Đầu 5 56; 58 53; 54; 59
Đầu 6 61; 63
Đầu 7 78 71; 72; 76
Đầu 8 82
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/09/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
38
54
Giải bảy
884
127
Giải sáu
6071
5597
7870
2486
5164
0373
Giải năm
3514
8884
Giải tư
49036
09295
08618
72894
36131
97675
73121
44696
08911
77527
21477
08996
11220
13236
Giải ba
66069
12429
74518
52175
Giải nhì
24873
35423
Giải nhất
33072
11982
Đặc biệt
805250
068129
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 14; 18 11; 18
Đầu 2 21; 29 20; 23; 27; 27; 29
Đầu 3 31; 36; 38 36
Đầu 4
Đầu 5 50 54
Đầu 6 69 64
Đầu 7 70; 71; 72; 73; 75 73; 75; 77
Đầu 8 84 82; 84; 86
Đầu 9 94; 95; 97 96; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/08/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
08
28
Giải bảy
760
187
Giải sáu
7698
8191
4862
4445
1053
2882
Giải năm
1289
7070
Giải tư
61104
59043
47607
89663
78970
11129
08120
11191
50747
19314
61175
97245
31600
39094
Giải ba
79629
37156
18588
48500
Giải nhì
78720
07081
Giải nhất
89443
56518
Đặc biệt
277008
441012
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 07; 08; 08 00; 00
Đầu 1 12; 14; 18
Đầu 2 20; 20; 29; 29 28
Đầu 3
Đầu 4 43; 43 45; 45; 47
Đầu 5 56 53
Đầu 6 60; 62; 63
Đầu 7 70 70; 75
Đầu 8 89 81; 82; 87; 88
Đầu 9 91; 98 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/08/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
58
81
Giải bảy
403
724
Giải sáu
1311
1524
2145
0932
7457
3663
Giải năm
0724
3243
Giải tư
73338
75001
78901
83681
89848
87903
03314
74396
65810
25968
84632
86864
41321
15862
Giải ba
70871
47676
38469
12170
Giải nhì
12090
28512
Giải nhất
29294
83830
Đặc biệt
036040
087214
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 01; 03; 03
Đầu 1 11; 14 10; 12; 14
Đầu 2 24; 24 21; 24
Đầu 3 38 30; 32; 32
Đầu 4 40; 45; 48 43
Đầu 5 58 57
Đầu 6 62; 63; 64; 68; 69
Đầu 7 71; 76 70
Đầu 8 81 81
Đầu 9 90; 94 96