Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 28/02/2021
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
38
76
Giải bảy
134
743
Giải sáu
2725
9645
9326
5629
1406
1338
Giải năm
5252
7364
Giải tư
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
Giải ba
02911
02255
71023
10804
Giải nhì
83434
49380
Giải nhất
90667
91173
Đặc biệt
344865
671759
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 07 04; 06
Đầu 1 11; 18 11; 11; 15
Đầu 2 25; 26 23; 29
Đầu 3 34; 34; 35; 38; 38 33; 38
Đầu 4 45 43
Đầu 5 52; 55 59
Đầu 6 62; 64; 65; 67 61; 64; 64
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 21/02/2021
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
89
42
Giải bảy
727
897
Giải sáu
9661
7919
8066
2790
5561
2695
Giải năm
8052
2762
Giải tư
13143
43953
95555
56414
06525
60032
74041
14454
19922
88612
76890
67529
01661
99392
Giải ba
50682
54942
79153
56660
Giải nhì
67004
21980
Giải nhất
90887
67179
Đặc biệt
206729
945692
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04
Đầu 1 14; 19 12
Đầu 2 25; 27; 29 22; 29
Đầu 3 32
Đầu 4 41; 42; 43 42
Đầu 5 52; 53; 55 53; 54
Đầu 6 61; 66 60; 61; 61; 62
Đầu 7 79
Đầu 8 82; 87; 89 80
Đầu 9 90; 90; 92; 92; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/02/2021
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
20
74
Giải bảy
323
246
Giải sáu
3812
7724
7576
4775
1970
0933
Giải năm
2062
9603
Giải tư
08793
69063
90702
13536
75373
39447
80558
57489
32220
87647
78835
18752
29664
62977
Giải ba
55194
01809
81861
18472
Giải nhì
44538
74570
Giải nhất
85296
68171
Đặc biệt
305078
139738
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 09 03
Đầu 1 12
Đầu 2 20; 23; 24 20
Đầu 3 36; 38 33; 35; 38
Đầu 4 47 46; 47
Đầu 5 58 52
Đầu 6 62; 63 61; 64
Đầu 7 73; 76; 78 70; 70; 71; 72; 74; 75; 77
Đầu 8 89
Đầu 9 93; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/02/2021
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
64
65
Giải bảy
071
502
Giải sáu
8186
9827
7869
6278
1476
7196
Giải năm
0472
6412
Giải tư
82234
26940
20277
99408
21848
02672
10790
13918
04487
11146
91865
90106
79871
79679
Giải ba
75115
31132
49307
77917
Giải nhì
25323
79164
Giải nhất
49372
12797
Đặc biệt
335057
677019
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08 02; 06; 07
Đầu 1 15 12; 17; 18; 19
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 40; 48 46
Đầu 5 57
Đầu 6 64; 69 64; 65; 65
Đầu 7 71; 72; 72; 72; 77 71; 76; 78; 79
Đầu 8 86 87
Đầu 9 90 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 31/01/2021
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
74
72
Giải bảy
704
474
Giải sáu
3943
9383
0906
9632
1766
1349
Giải năm
5450
1031
Giải tư
88168
04467
49988
48469
03010
97880
35707
04757
84927
33489
03665
48215
74545
57575
Giải ba
42199
42271
51353
82049
Giải nhì
44396
70226
Giải nhất
63120
83715
Đặc biệt
529372
257566
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 06; 07
Đầu 1 10 15; 15
Đầu 2 20 26; 27
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 43 45; 49; 49
Đầu 5 50 53; 57
Đầu 6 67; 68; 69 65; 66; 66
Đầu 7 71; 72; 74 72; 74; 75
Đầu 8 80; 83; 88 89
Đầu 9 96; 99