Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/04/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
94
00
Giải bảy
105
796
Giải sáu
4633
3209
9285
5650
2495
5160
Giải năm
1009
8871
Giải tư
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
Giải ba
34519
66939
94938
33234
Giải nhì
87811
82412
Giải nhất
01387
70086
Đặc biệt
095450
779400
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05; 09; 09 00; 00; 05; 08
Đầu 1 11; 19 12; 12
Đầu 2 20
Đầu 3 33; 38; 39 34; 38
Đầu 4
Đầu 5 50; 51 50
Đầu 6 64; 67 60; 61; 65
Đầu 7 71
Đầu 8 85; 85; 87 86
Đầu 9 90; 94; 97 95; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/04/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
61
74
Giải bảy
099
989
Giải sáu
3076
0791
8474
6115
3592
4683
Giải năm
3467
5421
Giải tư
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
77507
41429
58368
30308
65361
15017
96913
Giải ba
60153
49551
10470
18801
Giải nhì
96179
47655
Giải nhất
36420
53796
Đặc biệt
122385
087012
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 01; 07; 08
Đầu 1 12; 17 12; 13; 15; 17
Đầu 2 20; 24 21; 29
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 51; 53; 54; 56 55
Đầu 6 61; 67 61; 68
Đầu 7 74; 76; 79 70; 74
Đầu 8 85; 87 83; 89
Đầu 9 91; 99 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 30/03/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
98
94
Giải bảy
672
359
Giải sáu
5420
2392
4584
9542
7769
6912
Giải năm
0789
1667
Giải tư
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
50790
36146
78830
69852
90203
91135
72984
Giải ba
77976
96600
08904
89025
Giải nhì
63888
94483
Giải nhất
65200
99533
Đặc biệt
973988
577430
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 00; 07 03; 04
Đầu 1 11 12
Đầu 2 20; 20; 29 25
Đầu 3 30; 30; 33; 35
Đầu 4 42 42; 46
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 67; 69
Đầu 7 72; 72; 76
Đầu 8 80; 84; 88; 88; 89 83; 84
Đầu 9 92; 98 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 23/03/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
60
99
Giải bảy
662
703
Giải sáu
3575
7908
5863
8068
2667
5564
Giải năm
4467
7062
Giải tư
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
95280
20591
18710
40551
78227
46199
25174
Giải ba
37740
49784
34997
02024
Giải nhì
20885
61036
Giải nhất
28962
14160
Đặc biệt
872684
740571
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 03
Đầu 1 16 10
Đầu 2 26 24; 27
Đầu 3 38 36
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 51; 54 51
Đầu 6 60; 62; 62; 63; 67 60; 62; 64; 67; 68
Đầu 7 75 71; 74
Đầu 8 84; 84; 85; 89 80
Đầu 9 91; 97; 99; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/03/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
96
79
Giải bảy
360
247
Giải sáu
1898
5803
1214
3352
1836
5194
Giải năm
5884
5306
Giải tư
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
06045
21777
48833
13272
08804
70327
09389
Giải ba
43552
05445
11710
14816
Giải nhì
59917
12926
Giải nhất
14025
33914
Đặc biệt
874065
251138
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03 04; 06
Đầu 1 14; 17; 19 10; 14; 16
Đầu 2 22; 25; 26 26; 27
Đầu 3 33; 36; 38
Đầu 4 43; 45 45; 47
Đầu 5 52; 59 52
Đầu 6 60; 65
Đầu 7 72; 77; 79
Đầu 8 84 89
Đầu 9 92; 96; 97; 98 94