Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/09/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
34
28
Giải bảy
686
715
Giải sáu
4206
2684
2258
5166
2319
2224
Giải năm
6739
8913
Giải tư
82445
20158
97820
31412
59180
50568
55994
62309
15687
42309
35853
01803
33450
82673
Giải ba
65200
25492
38995
79302
Giải nhì
98689
39275
Giải nhất
08850
97651
Đặc biệt
581491
514615
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06 02; 03; 09; 09
Đầu 1 12 13; 15; 15; 19
Đầu 2 20 24; 28
Đầu 3 34; 39
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 58; 58 50; 51; 53
Đầu 6 68 66
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 80; 84; 86; 89 87
Đầu 9 91; 92; 94 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/09/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
86
27
Giải bảy
165
750
Giải sáu
5611
6923
6494
9092
8551
9970
Giải năm
1869
3707
Giải tư
67068
80978
64707
33877
29609
44316
31405
21243
34785
33202
11545
62714
10627
25836
Giải ba
36573
12141
74413
11419
Giải nhì
00670
09004
Giải nhất
42325
71899
Đặc biệt
190298
74661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05; 07; 09 02; 04; 07
Đầu 1 11; 16 13; 14; 19
Đầu 2 23; 25 27; 27
Đầu 3 36
Đầu 4 41 43; 45
Đầu 5 50; 51
Đầu 6 65; 68; 69 61
Đầu 7 70; 73; 77; 78 70
Đầu 8 86 85
Đầu 9 94; 98 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/09/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
02
06
Giải bảy
540
031
Giải sáu
5846
9760
6178
7487
6594
1330
Giải năm
9377
8506
Giải tư
88142
74661
07378
52861
67565
43747
37436
34411
81707
99742
95451
73630
14661
26277
Giải ba
93985
36889
43982
54342
Giải nhì
08505
61425
Giải nhất
81391
75146
Đặc biệt
578116
368929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05 06; 06; 07
Đầu 1 16 11
Đầu 2 25; 29
Đầu 3 36 30; 30; 31
Đầu 4 40; 42; 46; 47 42; 42; 46
Đầu 5 51
Đầu 6 60; 61; 61; 65 61
Đầu 7 77; 78; 78 77
Đầu 8 85; 89 82; 87
Đầu 9 91 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 01/09/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
23
84
Giải bảy
678
224
Giải sáu
3710
3734
9743
0589
5692
7254
Giải năm
6929
7027
Giải tư
92208
63486
69054
29328
92607
21344
34073
18324
14289
59428
46270
54838
18680
13396
Giải ba
45545
64776
52167
35673
Giải nhì
88889
64208
Giải nhất
23021
51468
Đặc biệt
207918
878007
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 08 07; 08
Đầu 1 10; 18
Đầu 2 21; 23; 28; 29 24; 24; 27; 28
Đầu 3 34 38
Đầu 4 43; 44; 45
Đầu 5 54 54
Đầu 6 67; 68
Đầu 7 73; 76; 78 70; 73
Đầu 8 86; 89 80; 84; 89; 89
Đầu 9 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/08/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
66
02
Giải bảy
239
403
Giải sáu
1160
7969
6118
1729
2729
8175
Giải năm
9847
1161
Giải tư
19548
47976
08737
10971
67191
97423
15305
69234
59064
29964
56322
89575
87057
45412
Giải ba
15271
40901
71199
23103
Giải nhì
95703
40037
Giải nhất
73587
63169
Đặc biệt
147852
725336
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03; 05 02; 03; 03
Đầu 1 18 12
Đầu 2 23 22; 29; 29
Đầu 3 37; 39 34; 36; 37
Đầu 4 47; 48
Đầu 5 52 57
Đầu 6 60; 66; 69 61; 64; 64; 69
Đầu 7 71; 71; 76 75; 75
Đầu 8 87
Đầu 9 91 99