Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 19/01/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
03
79
Giải bảy
333
233
Giải sáu
1403
0397
4652
8338
5790
9534
Giải năm
8450
2334
Giải tư
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
Giải ba
77331
50643
95563
17323
Giải nhì
82935
15020
Giải nhất
57336
16618
Đặc biệt
493258
995411
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03; 03 02; 08
Đầu 1 12 11; 18
Đầu 2 20; 23 20; 23
Đầu 3 31; 33; 35; 36; 37; 37; 38 33; 34; 34; 36; 38
Đầu 4 43 40; 41
Đầu 5 50; 52; 58
Đầu 6 62; 63
Đầu 7 78; 79
Đầu 8
Đầu 9 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/01/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
79
91
Giải bảy
490
985
Giải sáu
3462
6780
3187
4209
0473
0138
Giải năm
8388
6603
Giải tư
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
Giải ba
36876
82977
56205
37866
Giải nhì
70831
31006
Giải nhất
14596
63230
Đặc biệt
587791
420736
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 09 03; 05; 06; 09; 09
Đầu 1 17
Đầu 2 25 29
Đầu 3 31 30; 31; 36; 38
Đầu 4
Đầu 5 54
Đầu 6 62 66
Đầu 7 76; 77; 77; 79 70; 73
Đầu 8 80; 87; 87; 88 85
Đầu 9 90; 91; 96 91; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/01/2021
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
39
90
Giải bảy
820
693
Giải sáu
7448
2191
4902
8174
5012
7035
Giải năm
7815
4936
Giải tư
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
Giải ba
06587
30154
24825
51083
Giải nhì
01230
40591
Giải nhất
60960
21895
Đặc biệt
231348
719752
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02
Đầu 1 14; 15 12; 14
Đầu 2 20; 26 25
Đầu 3 30; 34; 38; 39 31; 35; 36
Đầu 4 47; 48; 48
Đầu 5 54; 55 52
Đầu 6 60 64; 67
Đầu 7 74; 79
Đầu 8 87; 88 83; 84
Đầu 9 91 90; 90; 91; 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/12/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
46
79
Giải bảy
533
762
Giải sáu
1134
9802
2878
9984
0078
3736
Giải năm
9382
3451
Giải tư
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
Giải ba
31349
66778
46767
33547
Giải nhì
37028
87221
Giải nhất
32730
06884
Đặc biệt
818103
648853
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03 07
Đầu 1
Đầu 2 28 21
Đầu 3 30; 31; 33; 33; 34 36
Đầu 4 46; 49 41; 42; 47
Đầu 5 50 51; 53; 53
Đầu 6 60; 68 60; 62; 67
Đầu 7 74; 78; 78 78; 79
Đầu 8 80; 82 84; 84; 86; 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/12/2020
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
02
02
Giải bảy
660
181
Giải sáu
1246
8641
3196
0288
1979
0312
Giải năm
6794
8037
Giải tư
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
Giải ba
32238
50989
95017
94174
Giải nhì
32007
08810
Giải nhất
39138
28007
Đặc biệt
283250
242518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 07 02; 07
Đầu 1 10; 13 10; 10; 12; 16; 17; 18
Đầu 2
Đầu 3 38; 38 37
Đầu 4 41; 46 46
Đầu 5 50 50
Đầu 6 60
Đầu 7 77; 78 74; 79; 79
Đầu 8 87; 87; 88; 89 81; 86; 88
Đầu 9 94; 96 94