Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì?

 

Là tổng hợp tất cả các ngày kết quả đặc biệt về cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem. Và sau ngày hôm sau sẽ ra số nào để từ đó bạn có thêm gợi ý cho bộ số may mắn cho ngày mai.

 

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai như thế nào?

 

Với chỉ 2 bước đơn giản:

1. Chọn ngày mà bạn muốn xem

2. Click xem kết quả

Chúc bạn may có những tính toán chính xác với những thống kê của chúng tôi!

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 04/12/2019 về 79119 sau đó ngày 05/12/2019 về 22867
Ngày 15/05/2019 về 22819 sau đó ngày 16/05/2019 về 23736
Ngày 28/04/2019 về 61019 sau đó ngày 29/04/2019 về 00417
Ngày 22/04/2019 về 78819 sau đó ngày 23/04/2019 về 95541
Ngày 17/04/2019 về 61619 sau đó ngày 18/04/2019 về 54399
Ngày 25/03/2019 về 25019 sau đó ngày 26/03/2019 về 94499
Ngày 15/10/2018 về 47019 sau đó ngày 16/10/2018 về 82524
Ngày 01/09/2018 về 48319 sau đó ngày 02/09/2018 về 19640
Ngày 19/08/2018 về 11219 sau đó ngày 20/08/2018 về 93757
Ngày 11/09/2017 về 08819 sau đó ngày 12/09/2017 về 76795
Ngày 04/04/2017 về 69919 sau đó ngày 05/04/2017 về 66007
Ngày 15/02/2017 về 48219 sau đó ngày 16/02/2017 về 85543
Ngày 26/01/2017 về 40519 Ngày 27/01/2017 không quay thưởng.
Ngày 11/06/2016 về 95619 sau đó ngày 12/06/2016 về 92524
Ngày 01/02/2016 về 47619 sau đó ngày 02/02/2016 về 72537
Ngày 25/08/2015 về 50519 sau đó ngày 26/08/2015 về 83301
Ngày 25/06/2015 về 83019 sau đó ngày 26/06/2015 về 39900
Ngày 29/03/2015 về 20019 sau đó ngày 30/03/2015 về 49471
Ngày 26/01/2015 về 25419 sau đó ngày 27/01/2015 về 89188
Ngày 18/12/2014 về 05919 sau đó ngày 19/12/2014 về 98712
Ngày 28/11/2014 về 36219 sau đó ngày 29/11/2014 về 21759
Ngày 16/11/2014 về 83219 sau đó ngày 17/11/2014 về 77267
Ngày 28/07/2013 về 32219 sau đó ngày 29/07/2013 về 08309
Ngày 02/04/2013 về 23619 sau đó ngày 03/04/2013 về 87670
Ngày 03/03/2013 về 13019 sau đó ngày 04/03/2013 về 33982
Ngày 17/02/2013 về 02319 sau đó ngày 18/02/2013 về 75593
Ngày 25/09/2012 về 93919 sau đó ngày 26/09/2012 về 83176
Ngày 27/07/2012 về 51819 sau đó ngày 28/07/2012 về 11934
Ngày 18/03/2012 về 66019 sau đó ngày 19/03/2012 về 54436
Ngày 13/02/2012 về 67819 sau đó ngày 14/02/2012 về 41384
Ngày 09/12/2011 về 21119 sau đó ngày 10/12/2011 về 82470
Ngày 19/09/2011 về 95219 sau đó ngày 20/09/2011 về 71463
Ngày 12/07/2011 về 09719 sau đó ngày 13/07/2011 về 05730
Ngày 03/05/2011 về 43819 sau đó ngày 04/05/2011 về 55471
Ngày 26/03/2011 về 13319 sau đó ngày 27/03/2011 về 46549
Ngày 26/09/2010 về 41119 sau đó ngày 27/09/2010 về 60640
Ngày 02/07/2010 về 12519 sau đó ngày 03/07/2010 về 20823
Ngày 12/06/2010 về 87219 sau đó ngày 13/06/2010 về 45939
Ngày 02/08/2009 về 35119 sau đó ngày 03/08/2009 về 87332
Ngày 07/12/2008 về 66419 sau đó ngày 08/12/2008 về 34937
Ngày 25/11/2008 về 04019 sau đó ngày 26/11/2008 về 35991
Ngày 06/08/2008 về 01219 sau đó ngày 07/08/2008 về 35256
Ngày 02/02/2007 về 83419 sau đó ngày 03/02/2007 về 48134
Ngày 16/03/2006 về 42919 sau đó ngày 17/03/2006 về 37670
Ngày 24/01/2006 về 46319 sau đó ngày 25/01/2006 về 10303
Ngày 14/11/2005 về 83519 sau đó ngày 15/11/2005 về 57506
Ngày 14/08/2005 về 92519 sau đó ngày 15/08/2005 về 99092
Ngày 02/05/2005 về 67119 sau đó ngày 03/05/2005 về 00717
Ngày 20/01/2005 về 88619 sau đó ngày 21/01/2005 về 95528
Ngày 25/12/2004 về 07919 sau đó ngày 26/12/2004 về 02574
Ngày 13/08/2004 về 33019 sau đó ngày 14/08/2004 về 84502
Ngày 22/07/2004 về 22119 sau đó ngày 23/07/2004 về 86180
Ngày 14/06/2004 về 97819 sau đó ngày 15/06/2004 về 82404
Ngày 02/02/2004 về 22419 sau đó ngày 03/02/2004 về 15729
Ngày 21/11/2003 về 80619 sau đó ngày 22/11/2003 về 50691
Ngày 11/10/2003 về 67819 sau đó ngày 12/10/2003 về 89788
Ngày 07/05/2003 về 57219 sau đó ngày 08/05/2003 về 53514
Ngày 08/05/2002 về 42319 sau đó ngày 09/05/2002 về 10713
Ngày 13/04/2002 về 96919 sau đó ngày 14/04/2002 về 35230
Ngày 28/11/2001 về 69819 sau đó ngày 29/11/2001 về 99009
Ngày 05/08/2001 về 91819 sau đó ngày 06/08/2001 về 82003
Ngày 31/05/2001 về 1819 sau đó ngày 01/06/2001 về 27442
Ngày 10/11/2000 về 98819 sau đó ngày 11/11/2000 về 40552
Ngày 07/04/2000 về 39319 sau đó ngày 08/04/2000 về 81563
Ngày 27/03/2000 về 86519 sau đó ngày 28/03/2000 về 41057

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 19 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
672362
172411
992242
402572
951071
431372
011001
712882
121591
092703
821931
761342
841632
302491
231391
321912
561032
061921
281741
021801
041291
141131
421521

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01097
1565
2576
31089
4686
5514
6456
7798
8537
9786

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 3 (10 lần) - 0 (10 lần) - 9 (7 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 8 (5 lần) - 5 (5 lần) - 2 (5 lần) - 1 (5 lần) - 6 (4 lần)
Chạm đuôi: 7 (9 lần) - 0 (9 lần) - 9 (8 lần) - 4 (8 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (5 lần) - 8 (3 lần) - 5 (1 lần)
Chạm tổng: 3 (9 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 0 (7 lần) - 9 (6 lần) - 6 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 19 vào Thứ 3

Ngày 05/04/2017 giải đặc biệt về 66007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 26/08/2015 giải đặc biệt về 83301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 03/04/2013 giải đặc biệt về 87670 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 26/09/2012 giải đặc biệt về 83176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 13/07/2011 giải đặc biệt về 05730 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 04/05/2011 giải đặc biệt về 55471 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 26/11/2008 giải đặc biệt về 35991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 25/01/2006 giải đặc biệt về 10303 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 01/04 sau khi ra 19 vào ngày 31/03

Ngày 01/04/2019 giải đặc biệt về 83620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 01/04/2018 giải đặc biệt về 75571 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 01/04/2017 giải đặc biệt về 03235 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 01/04/2016 giải đặc biệt về 92332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 01/04/2015 giải đặc biệt về 35200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 01/04/2014 giải đặc biệt về 71541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 01/04/2013 giải đặc biệt về 76416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 01/04/2012 giải đặc biệt về 35970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 01/04/2011 giải đặc biệt về 00771 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 01/04/2010 giải đặc biệt về 50055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 01/04/2009 giải đặc biệt về 67696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 01/04/2008 giải đặc biệt về 56141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 01/04/2007 giải đặc biệt về 31059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 01/04/2006 giải đặc biệt về 21042 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 01/04/2005 giải đặc biệt về 64930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 01/04/2004 giải đặc biệt về 85650 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 01/04/2003 giải đặc biệt về 77235 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 01/04/2002 giải đặc biệt về 47133 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 01/04/2001 giải đặc biệt về 00217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 01/04/2000 giải đặc biệt về 34731 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4