Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì?

 

Là tổng hợp tất cả các ngày kết quả đặc biệt về cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem. Và sau ngày hôm sau sẽ ra số nào để từ đó bạn có thêm gợi ý cho bộ số may mắn cho ngày mai.

 

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai như thế nào?

 

Với chỉ 2 bước đơn giản:

1. Chọn ngày mà bạn muốn xem

2. Click xem kết quả

Chúc bạn may có những tính toán chính xác với những thống kê của chúng tôi!

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 10/07/2020 về 77969 sau đó ngày 11/07/2020 về 03116
Ngày 20/06/2020 về 18969 sau đó ngày 21/06/2020 về 25127
Ngày 09/11/2018 về 45669 sau đó ngày 10/11/2018 về 04284
Ngày 24/09/2018 về 69569 sau đó ngày 25/09/2018 về 69654
Ngày 18/07/2018 về 09669 sau đó ngày 19/07/2018 về 15817
Ngày 23/04/2018 về 32369 sau đó ngày 24/04/2018 về 28845
Ngày 23/12/2017 về 53369 sau đó ngày 24/12/2017 về 89886
Ngày 06/09/2017 về 34369 sau đó ngày 07/09/2017 về 50363
Ngày 10/06/2017 về 43869 sau đó ngày 11/06/2017 về 18721
Ngày 25/05/2017 về 20369 sau đó ngày 26/05/2017 về 56321
Ngày 22/10/2015 về 61669 sau đó ngày 23/10/2015 về 62259
Ngày 03/09/2015 về 86669 sau đó ngày 04/09/2015 về 99001
Ngày 23/05/2015 về 41469 sau đó ngày 24/05/2015 về 47944
Ngày 29/04/2015 về 80669 sau đó ngày 30/04/2015 về 07844
Ngày 24/04/2014 về 77969 sau đó ngày 25/04/2014 về 36977
Ngày 10/08/2013 về 20669 sau đó ngày 11/08/2013 về 94198
Ngày 22/07/2012 về 40669 sau đó ngày 23/07/2012 về 39424
Ngày 28/06/2012 về 14169 sau đó ngày 29/06/2012 về 43681
Ngày 07/11/2011 về 63169 sau đó ngày 08/11/2011 về 27467
Ngày 10/05/2011 về 30069 sau đó ngày 11/05/2011 về 78309
Ngày 11/12/2010 về 68769 sau đó ngày 12/12/2010 về 42557
Ngày 25/10/2010 về 78869 sau đó ngày 26/10/2010 về 81395
Ngày 29/08/2009 về 03069 sau đó ngày 30/08/2009 về 22191
Ngày 15/03/2009 về 99069 sau đó ngày 16/03/2009 về 01621
Ngày 29/11/2008 về 54469 sau đó ngày 30/11/2008 về 40178
Ngày 06/06/2008 về 48469 sau đó ngày 07/06/2008 về 12486
Ngày 17/07/2007 về 03869 sau đó ngày 18/07/2007 về 22036
Ngày 13/01/2007 về 64869 sau đó ngày 14/01/2007 về 28564
Ngày 07/11/2006 về 33769 sau đó ngày 08/11/2006 về 63724
Ngày 17/09/2006 về 16469 sau đó ngày 18/09/2006 về 81576
Ngày 16/08/2006 về 61469 sau đó ngày 17/08/2006 về 84688
Ngày 27/04/2006 về 22169 sau đó ngày 28/04/2006 về 68910
Ngày 09/04/2006 về 13369 sau đó ngày 10/04/2006 về 96977
Ngày 31/12/2005 về 84069 sau đó ngày 01/01/2006 về 26850
Ngày 20/10/2005 về 04269 sau đó ngày 21/10/2005 về 59403
Ngày 17/08/2005 về 11369 sau đó ngày 18/08/2005 về 97617
Ngày 18/01/2005 về 08569 sau đó ngày 19/01/2005 về 49317
Ngày 10/10/2004 về 75469 sau đó ngày 11/10/2004 về 14516
Ngày 13/09/2004 về 70169 sau đó ngày 14/09/2004 về 94518
Ngày 07/12/2003 về 50169 sau đó ngày 08/12/2003 về 49716
Ngày 09/09/2003 về 45669 sau đó ngày 10/09/2003 về 42323
Ngày 31/08/2003 về 07669 sau đó ngày 01/09/2003 về 38110
Ngày 07/07/2003 về 11269 sau đó ngày 08/07/2003 về 82223
Ngày 21/06/2003 về 84369 sau đó ngày 22/06/2003 về 90946
Ngày 17/03/2003 về 11869 sau đó ngày 18/03/2003 về 91777
Ngày 27/12/2002 về 85069 sau đó ngày 28/12/2002 về 74739
Ngày 26/12/2002 về 39569 sau đó ngày 27/12/2002 về 85069
Ngày 25/04/2002 về 10269 sau đó ngày 26/04/2002 về 14173
Ngày 25/10/2001 về 70469 sau đó ngày 26/10/2001 về 44783
Ngày 22/10/2001 về 48169 sau đó ngày 23/10/2001 về 99577
Ngày 10/07/2001 về 23169 sau đó ngày 11/07/2001 về 59788
Ngày 31/03/2001 về 12369 sau đó ngày 01/04/2001 về 00217
Ngày 30/01/2001 về 13969 sau đó ngày 31/01/2001 về 45011
Ngày 15/12/2000 về 51069 sau đó ngày 16/12/2000 về 03830
Ngày 14/01/2000 về 90869 sau đó ngày 15/01/2000 về 14156

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 69 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
163271
841541
174451
862631
213591
011442
774981
242811
671091
571951
911781
361641
761882
102501
031181
232461
391691
731831
111301
561

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0344
11175
2804
3367
4478
5525
6494
77114
8756
9348

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 1 (11 lần) - 2 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (7 lần) - 5 (5 lần) - 6 (4 lần) - 4 (4 lần) - 9 (3 lần) - 3 (3 lần) - 0 (3 lần)
Chạm đuôi: 7 (11 lần) - 6 (9 lần) - 4 (7 lần) - 1 (7 lần) - 3 (6 lần) - 8 (5 lần) - 0 (4 lần) - 9 (4 lần) - 5 (2 lần) - 2 (0 lần)
Chạm tổng: 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 1 (5 lần) - 0 (4 lần) - 6 (4 lần) - 7 (4 lần) - 2 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 69 vào Thứ 7

Ngày 21/06/2020 giải đặc biệt về 25127 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 24/12/2017 giải đặc biệt về 89886 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 11/06/2017 giải đặc biệt về 18721 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 24/05/2015 giải đặc biệt về 47944 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 11/08/2013 giải đặc biệt về 94198 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 12/12/2010 giải đặc biệt về 42557 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 30/08/2009 giải đặc biệt về 22191 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 30/11/2008 giải đặc biệt về 40178 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 14/01/2007 giải đặc biệt về 28564 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 01/01/2006 giải đặc biệt về 26850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 22/06/2003 giải đặc biệt về 90946 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 01/04/2001 giải đặc biệt về 00217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/09 sau khi ra 69 vào ngày 26/09

Ngày 27/09/2019 giải đặc biệt về 98278 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 27/09/2018 giải đặc biệt về 14915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 27/09/2017 giải đặc biệt về 62777 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 27/09/2016 giải đặc biệt về 19291 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 27/09/2015 giải đặc biệt về 49047 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 27/09/2014 giải đặc biệt về 92386 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 27/09/2013 giải đặc biệt về 08025 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 27/09/2012 giải đặc biệt về 56836 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 27/09/2011 giải đặc biệt về 59586 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 27/09/2010 giải đặc biệt về 60640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 27/09/2009 giải đặc biệt về 50666 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 27/09/2008 giải đặc biệt về 64032 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 27/09/2007 giải đặc biệt về 41025 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 27/09/2006 giải đặc biệt về 80442 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 27/09/2005 giải đặc biệt về 47279 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 27/09/2004 giải đặc biệt về 36967 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 27/09/2003 giải đặc biệt về 72080 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 27/09/2002 giải đặc biệt về 32978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 27/09/2001 giải đặc biệt về 86084 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 27/09/2000 giải đặc biệt về 30053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8