Thống kê Lô tô gan

Thống kê lô tô gan là gì?

 

Tìm kiếm những bộ số lâu về nhất theo biên độ ngày mà bạn chọn, cùng với khoảng thời gian ra gần nhất tới thời điểm bạn muốn thống kê.

 

Thống kê lô tô gan như thế nào?

 

Thống kê loto gan cực nhanh và chính xác, chỉ với 3 thao tác đơn giản.

1. Chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê

2. Chọn biên độ ngày

3. Xem kết quả

Ví dụ : Bạn chọn khoảng ngày cần xem là : 05/12/2019 - 04/01/2020 Biên độ gan là 2 ngày

Kết quả sẽ tổng hợp tất cả các con số loto chưa ra ít nhất là 2 ngày trở lên tính từ 04/01/2020 trở về ngày 05/12/2019

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 26 ra ngày 21/03/2020 đến ngày 31/03/2020 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 86 ra ngày 21/03/2020 đến ngày 31/03/2020 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 41 ra ngày 20/03/2020 đến ngày 31/03/2020 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 25 ra ngày 17/03/2020 đến ngày 31/03/2020 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 50 ra ngày 14/03/2020 đến ngày 31/03/2020 chưa ra là 17 ngày