Thống kê Lô tô gan

Thống kê lô tô gan là gì?

 

Tìm kiếm những bộ số lâu về nhất theo biên độ ngày mà bạn chọn, cùng với khoảng thời gian ra gần nhất tới thời điểm bạn muốn thống kê.

 

Thống kê lô tô gan như thế nào?

 

Thống kê loto gan cực nhanh và chính xác, chỉ với 3 thao tác đơn giản.

1. Chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê

2. Chọn biên độ ngày

3. Xem kết quả

Ví dụ : Bạn chọn khoảng ngày cần xem là : 05/12/2019 - 04/01/2020 Biên độ gan là 2 ngày

Kết quả sẽ tổng hợp tất cả các con số loto chưa ra ít nhất là 2 ngày trở lên tính từ 04/01/2020 trở về ngày 05/12/2019

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 73 ra ngày 26/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 62 ra ngày 26/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 13 ra ngày 25/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 18 ra ngày 20/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 69 ra ngày 20/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 03 ra ngày 19/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 63 ra ngày 17/06/2020 đến ngày 06/07/2020 chưa ra là 19 ngày