Thống kê Lô tô gan

Thống kê lô tô gan là gì?

 

Tìm kiếm những bộ số lâu về nhất theo biên độ ngày mà bạn chọn, cùng với khoảng thời gian ra gần nhất tới thời điểm bạn muốn thống kê.

 

Thống kê lô tô gan như thế nào?

 

Thống kê loto gan cực nhanh và chính xác, chỉ với 3 thao tác đơn giản.

1. Chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê

2. Chọn biên độ ngày

3. Xem kết quả

Ví dụ : Bạn chọn khoảng ngày cần xem là : 05/12/2019 - 04/01/2020 Biên độ gan là 2 ngày

Kết quả sẽ tổng hợp tất cả các con số loto chưa ra ít nhất là 2 ngày trở lên tính từ 04/01/2020 trở về ngày 05/12/2019

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 97 ra ngày 06/05/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 83 ra ngày 04/05/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 41 ra ngày 03/05/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 81 ra ngày 02/05/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 28/04/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 18 ngày
- Cặp số 19 ra ngày 27/04/2022 đến ngày 16/05/2022 chưa ra là 19 ngày