Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 31/03/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
02,20
6 lần
03,30
3 lần
05,50
5 lần
06,60
5 lần
08,80
4 lần
09,90
6 lần
10,01
9 lần
11,11
7 lần
12,21
9 lần
13,31
7 lần
14,41
4 lần
15,51
16 lần
16,61
11 lần
17,71
3 lần
18,81
15 lần
19,91
17 lần
22,22
4 lần
23,32
5 lần
24,42
3 lần
25,52
10 lần
27,72
2 lần
28,82
7 lần
29,92
6 lần
35,53
7 lần
36,63
7 lần
38,83
1 lần
39,93
5 lần
40,04
4 lần
43,34
1 lần
45,54
2 lần
46,64
5 lần
47,74
2 lần
48,84
3 lần
49,94
6 lần
55,55
8 lần
56,65
10 lần
57,75
7 lần
58,85
12 lần
59,95
7 lần
62,26
2 lần
66,66
3 lần
67,76
3 lần
68,86
12 lần
69,96
4 lần
70,07
1 lần
73,37
1 lần
77,77
2 lần
78,87
3 lần
79,97
5 lần
88,88
4 lần
89,98
8 lần
99,99
5 lần