Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 28/11/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
5 lần
01,10
10 lần
02,20
9 lần
03,30
8 lần
04,40
11 lần
05,50
12 lần
06,60
11 lần
07,70
8 lần
08,80
12 lần
09,90
9 lần
12,21
3 lần
13,31
6 lần
14,41
4 lần
15,51
11 lần
16,61
7 lần
17,71
5 lần
18,81
4 lần
19,91
4 lần
23,32
5 lần
25,52
12 lần
26,62
6 lần
27,72
7 lần
29,92
6 lần
33,33
5 lần
34,43
8 lần
35,53
14 lần
36,63
12 lần
37,73
8 lần
38,83
6 lần
39,93
13 lần
42,24
3 lần
44,44
8 lần
45,54
26 lần
46,64
11 lần
47,74
10 lần
48,84
4 lần
49,94
9 lần
55,55
9 lần
56,65
13 lần
57,75
13 lần
58,85
17 lần
59,95
13 lần
66,66
9 lần
67,76
14 lần
68,86
8 lần
69,96
9 lần
77,77
3 lần
78,87
10 lần
79,97
6 lần
82,28
4 lần
88,88
2 lần
89,98
14 lần
99,99
4 lần