Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/10/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
8 lần
02,20
3 lần
03,30
5 lần
04,40
9 lần
05,50
12 lần
06,60
14 lần
07,70
3 lần
08,80
3 lần
09,90
4 lần
11,11
7 lần
12,21
10 lần
13,31
14 lần
14,41
11 lần
15,51
24 lần
16,61
15 lần
17,71
5 lần
18,81
11 lần
19,91
10 lần
22,22
4 lần
23,32
13 lần
24,42
11 lần
25,52
17 lần
26,62
10 lần
28,82
9 lần
29,92
6 lần
33,33
14 lần
34,43
13 lần
35,53
24 lần
36,63
19 lần
38,83
13 lần
39,93
10 lần
44,44
4 lần
45,54
22 lần
46,64
11 lần
48,84
17 lần
49,94
7 lần
55,55
12 lần
56,65
22 lần
57,75
12 lần
58,85
16 lần
59,95
13 lần
66,66
9 lần
67,76
7 lần
68,86
14 lần
69,96
11 lần
72,27
7 lần
73,37
6 lần
74,47
5 lần
78,87
3 lần
79,97
5 lần
88,88
6 lần
89,98
7 lần
99,99
3 lần