Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/05/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
3 lần
02,20
5 lần
03,30
6 lần
05,50
6 lần
06,60
5 lần
07,70
6 lần
08,80
9 lần
09,90
4 lần
11,11
1 lần
12,21
4 lần
13,31
4 lần
14,41
2 lần
15,51
7 lần
16,61
5 lần
17,71
13 lần
18,81
4 lần
19,91
3 lần
22,22
4 lần
23,32
7 lần
24,42
5 lần
25,52
3 lần
26,62
11 lần
27,72
8 lần
28,82
10 lần
29,92
1 lần
33,33
2 lần
34,43
4 lần
35,53
9 lần
36,63
7 lần
37,73
10 lần
38,83
14 lần
39,93
4 lần
40,04
3 lần
45,54
7 lần
46,64
4 lần
47,74
10 lần
48,84
12 lần
49,94
5 lần
55,55
5 lần
56,65
8 lần
57,75
14 lần
58,85
16 lần
59,95
6 lần
66,66
7 lần
67,76
12 lần
68,86
11 lần
77,77
9 lần
78,87
29 lần
79,97
12 lần
88,88
19 lần
89,98
12 lần
99,99
2 lần