Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/04/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
4 lần
02,20
7 lần
03,30
6 lần
04,40
8 lần
05,50
3 lần
06,60
4 lần
07,70
5 lần
08,80
3 lần
11,11
1 lần
12,21
7 lần
14,41
5 lần
15,51
3 lần
16,61
9 lần
18,81
6 lần
19,91
8 lần
22,22
2 lần
23,32
10 lần
24,42
3 lần
25,52
3 lần
26,62
12 lần
27,72
3 lần
28,82
13 lần
29,92
10 lần
31,13
6 lần
33,33
1 lần
34,43
8 lần
35,53
5 lần
36,63
8 lần
37,73
2 lần
38,83
5 lần
39,93
5 lần
44,44
3 lần
45,54
3 lần
46,64
6 lần
47,74
5 lần
48,84
4 lần
49,94
3 lần
56,65
3 lần
57,75
1 lần
59,95
5 lần
66,66
2 lần
67,76
4 lần
69,96
3 lần
71,17
1 lần
79,97
8 lần
85,58
3 lần
86,68
3 lần
87,78
2 lần
88,88
1 lần
89,98
7 lần
90,09
3 lần
99,99
1 lần