Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/02/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
7 lần
01,10
9 lần
02,20
8 lần
03,30
6 lần
04,40
1 lần
05,50
12 lần
06,60
24 lần
07,70
6 lần
08,80
13 lần
09,90
3 lần
11,11
7 lần
12,21
6 lần
13,31
7 lần
15,51
8 lần
16,61
12 lần
17,71
4 lần
18,81
5 lần
19,91
5 lần
22,22
2 lần
23,32
1 lần
24,42
1 lần
25,52
5 lần
26,62
8 lần
27,72
5 lần
28,82
6 lần
29,92
5 lần
33,33
3 lần
34,43
1 lần
35,53
12 lần
36,63
8 lần
37,73
8 lần
38,83
13 lần
44,44
2 lần
45,54
1 lần
46,64
4 lần
47,74
1 lần
48,84
5 lần
49,94
4 lần
55,55
5 lần
56,65
12 lần
57,75
9 lần
58,85
14 lần
59,95
4 lần
66,66
9 lần
67,76
10 lần
68,86
16 lần
69,96
5 lần
77,77
4 lần
79,97
8 lần
87,78
6 lần
88,88
8 lần
89,98
7 lần
93,39
2 lần
99,99
1 lần