Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
5 lần
02,20
6 lần
03,30
5 lần
04,40
7 lần
05,50
4 lần
06,60
4 lần
07,70
6 lần
08,80
4 lần
11,11
1 lần
13,31
8 lần
14,41
5 lần
15,51
3 lần
16,61
12 lần
17,71
6 lần
18,81
5 lần
19,91
4 lần
21,12
2 lần
22,22
2 lần
23,32
5 lần
24,42
3 lần
25,52
9 lần
26,62
7 lần
27,72
2 lần
28,82
4 lần
29,92
9 lần
33,33
5 lần
34,43
7 lần
35,53
2 lần
36,63
6 lần
37,73
6 lần
39,93
7 lần
44,44
1 lần
45,54
3 lần
46,64
5 lần
47,74
5 lần
48,84
4 lần
49,94
5 lần
55,55
2 lần
56,65
9 lần
57,75
8 lần
58,85
3 lần
59,95
7 lần
66,66
10 lần
67,76
10 lần
68,86
3 lần
69,96
8 lần
77,77
2 lần
78,87
3 lần
79,97
3 lần
88,88
1 lần
89,98
5 lần
90,09
4 lần
99,99
8 lần