Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 09/07/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
9 lần
01,10
15 lần
02,20
7 lần
03,30
19 lần
04,40
12 lần
05,50
16 lần
06,60
4 lần
07,70
16 lần
08,80
4 lần
09,90
2 lần
11,11
10 lần
12,21
10 lần
13,31
9 lần
14,41
18 lần
15,51
15 lần
16,61
3 lần
17,71
29 lần
18,81
6 lần
19,91
1 lần
22,22
3 lần
23,32
7 lần
24,42
10 lần
25,52
7 lần
26,62
7 lần
27,72
19 lần
28,82
8 lần
33,33
6 lần
34,43
12 lần
35,53
12 lần
36,63
7 lần
37,73
10 lần
38,83
17 lần
39,93
4 lần
44,44
10 lần
45,54
12 lần
46,64
5 lần
47,74
14 lần
48,84
13 lần
55,55
4 lần
56,65
11 lần
57,75
14 lần
58,85
16 lần
66,66
1 lần
67,76
6 lần
68,86
5 lần
77,77
15 lần
78,87
10 lần
79,97
7 lần
88,88
1 lần
92,29
2 lần
94,49
2 lần
96,69
2 lần
98,89
1 lần