Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
02,20
1 lần
04,40
2 lần
07,70
3 lần
10,01
1 lần
11,11
1 lần
13,31
3 lần
14,41
1 lần
15,51
2 lần
16,61
3 lần
25,52
2 lần
26,62
2 lần
32,23
1 lần
34,43
3 lần
35,53
2 lần
36,63
1 lần
37,73
2 lần
39,93
4 lần
42,24
1 lần
44,44
1 lần
47,74
3 lần
54,45
1 lần
56,65
4 lần
57,75
2 lần
60,06
1 lần
64,46
2 lần
66,66
3 lần
71,17
2 lần
85,58
1 lần
86,68
2 lần
87,78
1 lần
92,29
1 lần
95,59
2 lần
99,99
3 lần