Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/05/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
03,30
1 lần
06,60
1 lần
07,70
1 lần
08,80
1 lần
09,90
1 lần
12,21
2 lần
14,41
1 lần
16,61
1 lần
17,71
3 lần
18,81
4 lần
20,02
1 lần
23,32
3 lần
26,62
4 lần
28,82
4 lần
35,53
3 lần
37,73
1 lần
45,54
4 lần
48,84
2 lần
49,94
1 lần
55,55
1 lần
56,65
3 lần
57,75
4 lần
58,85
2 lần
59,95
3 lần
63,36
2 lần
66,66
2 lần
67,76
2 lần
68,86
2 lần
77,77
1 lần
78,87
7 lần
79,97
4 lần
83,38
5 lần
88,88
6 lần
89,98
4 lần
93,39
1 lần