Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/09/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
2 lần
02,20
1 lần
07,70
3 lần
11,11
2 lần
12,21
3 lần
14,41
1 lần
15,51
2 lần
16,61
2 lần
17,71
5 lần
18,81
2 lần
19,91
2 lần
26,62
3 lần
29,92
5 lần
32,23
1 lần
33,33
2 lần
35,53
1 lần
36,63
2 lần
37,73
3 lần
39,93
2 lần
44,44
1 lần
45,54
1 lần
46,64
2 lần
49,94
3 lần
50,05
1 lần
60,06
1 lần
66,66
1 lần
69,96
1 lần
72,27
2 lần
74,47
3 lần
76,67
3 lần
77,77
1 lần
79,97
3 lần
80,08
2 lần
82,28
1 lần
84,48
3 lần
86,68
1 lần