Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/04/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
02,20
2 lần
07,70
2 lần
08,80
2 lần
14,41
2 lần
16,61
2 lần
19,91
3 lần
21,12
2 lần
23,32
3 lần
26,62
3 lần
27,72
2 lần
28,82
5 lần
30,03
1 lần
31,13
4 lần
35,53
1 lần
36,63
3 lần
43,34
2 lần
44,44
3 lần
45,54
2 lần
47,74
2 lần
48,84
2 lần
51,15
1 lần
57,75
1 lần
60,06
1 lần
64,46
1 lần
66,66
1 lần
79,97
1 lần
81,18
4 lần
85,58
1 lần
86,68
1 lần
89,98
3 lần
90,09
1 lần
92,29
1 lần
93,39
1 lần
94,49
1 lần
96,69
1 lần