Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 31/03/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
08,80
2 lần
10,01
2 lần
11,11
4 lần
12,21
1 lần
15,51
5 lần
17,71
1 lần
18,81
3 lần
19,91
5 lần
22,22
2 lần
24,42
1 lần
27,72
1 lần
31,13
1 lần
35,53
3 lần
40,04
1 lần
45,54
1 lần
47,74
1 lần
50,05
1 lần
52,25
1 lần
55,55
4 lần
58,85
3 lần
60,06
1 lần
61,16
1 lần
64,46
2 lần
65,56
3 lần
66,66
2 lần
67,76
1 lần
68,86
5 lần
73,37
1 lần
75,57
2 lần
77,77
1 lần
82,28
1 lần
84,48
1 lần
88,88
2 lần
90,09
1 lần
94,49
2 lần
95,59
1 lần
97,79
2 lần
98,89
2 lần
99,99
2 lần