Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/11/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
4 lần
03,30
2 lần
09,90
1 lần
10,01
1 lần
11,11
2 lần
16,61
1 lần
17,71
5 lần
18,81
3 lần
19,91
4 lần
21,12
1 lần
22,22
1 lần
23,32
4 lần
24,42
2 lần
27,72
4 lần
29,92
2 lần
31,13
3 lần
34,43
1 lần
37,73
1 lần
40,04
3 lần
41,14
1 lần
44,44
2 lần
47,74
2 lần
48,84
1 lần
49,94
1 lần
50,05
3 lần
51,15
1 lần
52,25
1 lần
54,45
1 lần
56,65
1 lần
57,75
2 lần
58,85
1 lần
59,95
3 lần
62,26
1 lần
67,76
2 lần
69,96
2 lần
70,07
1 lần
77,77
1 lần
78,87
1 lần
79,97
4 lần
88,88
2 lần
98,89
1 lần
99,99
1 lần