Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/02/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
03,30
2 lần
05,50
2 lần
06,60
4 lần
07,70
1 lần
08,80
3 lần
11,11
3 lần
12,21
3 lần
13,31
2 lần
15,51
2 lần
16,61
1 lần
18,81
1 lần
19,91
3 lần
20,02
1 lần
24,42
1 lần
27,72
1 lần
28,82
4 lần
29,92
3 lần
35,53
3 lần
36,63
2 lần
37,73
1 lần
44,44
1 lần
46,64
1 lần
48,84
2 lần
58,85
3 lần
59,95
3 lần
62,26
1 lần
65,56
2 lần
66,66
2 lần
68,86
6 lần
76,67
3 lần
79,97
1 lần
83,38
2 lần
88,88
2 lần
89,98
3 lần
93,39
1 lần
94,49
1 lần
99,99
1 lần