Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 09/07/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
5 lần
02,20
2 lần
03,30
2 lần
05,50
5 lần
06,60
1 lần
07,70
6 lần
12,21
5 lần
13,31
2 lần
14,41
5 lần
15,51
3 lần
17,71
7 lần
18,81
2 lần
22,22
1 lần
23,32
3 lần
25,52
2 lần
26,62
1 lần
27,72
6 lần
28,82
1 lần
33,33
1 lần
38,83
3 lần
42,24
5 lần
43,34
2 lần
44,44
1 lần
45,54
1 lần
46,64
1 lần
47,74
3 lần
48,84
3 lần
55,55
3 lần
56,65
2 lần
57,75
6 lần
58,85
4 lần
61,16
1 lần
63,36
2 lần
73,37
2 lần
76,67
1 lần
77,77
4 lần
78,87
3 lần
80,08
1 lần
92,29
1 lần
93,39
2 lần
94,49
1 lần
96,69
1 lần
97,79
4 lần
98,89
1 lần