Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/10/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
02,20
1 lần
03,30
2 lần
04,40
1 lần
05,50
1 lần
11,11
2 lần
13,31
4 lần
14,41
1 lần
15,51
4 lần
16,61
2 lần
22,22
2 lần
24,42
3 lần
25,52
2 lần
26,62
2 lần
29,92
2 lần
32,23
1 lần
33,33
6 lần
34,43
4 lần
35,53
3 lần
36,63
8 lần
38,83
2 lần
39,93
3 lần
44,44
2 lần
45,54
5 lần
46,64
2 lần
49,94
1 lần
56,65
3 lần
57,75
4 lần
58,85
2 lần
60,06
3 lần
66,66
1 lần
68,86
3 lần
69,96
3 lần
71,17
1 lần
72,27
2 lần
73,37
5 lần
74,47
2 lần
76,67
3 lần
79,97
1 lần
80,08
1 lần
82,28
1 lần
84,48
5 lần
87,78
1 lần
88,88
1 lần
89,98
1 lần
91,19
2 lần
95,59
1 lần
99,99
1 lần