Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/01/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
02,20
7 lần
03,30
6 lần
04,40
6 lần
05,50
13 lần
06,60
16 lần
07,70
9 lần
08,80
6 lần
09,90
8 lần
10,01
4 lần
12,21
3 lần
13,31
3 lần
14,41
3 lần
15,51
3 lần
16,61
5 lần
17,71
2 lần
18,81
2 lần
19,91
4 lần
22,22
4 lần
23,32
8 lần
24,42
5 lần
25,52
13 lần
26,62
16 lần
27,72
7 lần
28,82
8 lần
29,92
11 lần
33,33
3 lần
34,43
5 lần
35,53
17 lần
36,63
16 lần
37,73
9 lần
38,83
6 lần
39,93
9 lần
44,44
1 lần
45,54
11 lần
46,64
14 lần
47,74
5 lần
48,84
4 lần
49,94
7 lần
55,55
11 lần
56,65
20 lần
57,75
8 lần
58,85
12 lần
59,95
17 lần
66,66
13 lần
67,76
9 lần
68,86
12 lần
69,96
18 lần
77,77
3 lần
78,87
8 lần
79,97
10 lần
88,88
4 lần
89,98
10 lần
99,99
7 lần