Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
3 lần
03,30
3 lần
04,40
5 lần
05,50
5 lần
06,60
7 lần
07,70
13 lần
08,80
6 lần
09,90
13 lần
12,21
3 lần
13,31
2 lần
14,41
7 lần
15,51
8 lần
16,61
9 lần
17,71
17 lần
18,81
9 lần
19,91
16 lần
22,22
6 lần
23,32
10 lần
24,42
3 lần
25,52
5 lần
26,62
7 lần
27,72
14 lần
28,82
16 lần
29,92
15 lần
33,33
5 lần
34,43
5 lần
35,53
7 lần
36,63
9 lần
37,73
18 lần
38,83
15 lần
39,93
18 lần
44,44
7 lần
45,54
13 lần
46,64
12 lần
47,74
22 lần
48,84
10 lần
49,94
20 lần
55,55
5 lần
56,65
11 lần
57,75
17 lần
58,85
11 lần
59,95
17 lần
66,66
5 lần
67,76
18 lần
68,86
14 lần
69,96
17 lần
77,77
12 lần
78,87
22 lần
79,97
22 lần
88,88
9 lần
89,98
21 lần
99,99
8 lần