Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 31/03/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
9 lần
02,20
2 lần
05,50
9 lần
06,60
10 lần
07,70
4 lần
08,80
2 lần
09,90
6 lần
11,11
7 lần
12,21
5 lần
13,31
6 lần
14,41
7 lần
15,51
10 lần
16,61
8 lần
17,71
10 lần
18,81
7 lần
19,91
7 lần
23,32
7 lần
24,42
7 lần
25,52
5 lần
26,62
2 lần
28,82
7 lần
30,03
1 lần
34,43
1 lần
35,53
8 lần
37,73
1 lần
39,93
5 lần
40,04
4 lần
44,44
1 lần
45,54
9 lần
46,64
6 lần
47,74
4 lần
48,84
2 lần
49,94
5 lần
55,55
6 lần
56,65
7 lần
57,75
7 lần
58,85
10 lần
59,95
8 lần
63,36
6 lần
66,66
1 lần
67,76
9 lần
68,86
9 lần
72,27
4 lần
77,77
2 lần
79,97
6 lần
87,78
1 lần
89,98
7 lần
92,29
4 lần
96,69
3 lần
99,99
2 lần