Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
8 lần
01,10
17 lần
02,20
10 lần
03,30
19 lần
04,40
8 lần
05,50
14 lần
06,60
19 lần
07,70
8 lần
08,80
12 lần
09,90
14 lần
11,11
5 lần
13,31
11 lần
15,51
14 lần
16,61
16 lần
17,71
12 lần
18,81
6 lần
19,91
9 lần
21,12
3 lần
23,32
9 lần
25,52
9 lần
26,62
8 lần
27,72
9 lần
28,82
4 lần
29,92
4 lần
33,33
11 lần
34,43
7 lần
35,53
15 lần
36,63
15 lần
37,73
16 lần
38,83
13 lần
41,14
2 lần
45,54
7 lần
46,64
7 lần
47,74
7 lần
48,84
3 lần
49,94
3 lần
55,55
4 lần
56,65
16 lần
57,75
7 lần
58,85
9 lần
59,95
12 lần
66,66
12 lần
67,76
14 lần
68,86
9 lần
69,96
13 lần
77,77
3 lần
78,87
9 lần
79,97
10 lần
88,88
3 lần
93,39
8 lần
98,89
7 lần
99,99
2 lần