Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/10/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
4 lần
02,20
7 lần
03,30
6 lần
04,40
3 lần
05,50
10 lần
06,60
11 lần
07,70
2 lần
08,80
6 lần
09,90
4 lần
11,11
4 lần
12,21
4 lần
13,31
3 lần
14,41
2 lần
15,51
8 lần
16,61
12 lần
18,81
9 lần
19,91
4 lần
22,22
3 lần
23,32
6 lần
24,42
3 lần
25,52
9 lần
26,62
10 lần
28,82
6 lần
29,92
3 lần
33,33
2 lần
34,43
5 lần
35,53
9 lần
36,63
8 lần
37,73
4 lần
38,83
8 lần
39,93
3 lần
44,44
2 lần
45,54
8 lần
46,64
3 lần
47,74
1 lần
48,84
4 lần
49,94
1 lần
55,55
7 lần
56,65
15 lần
57,75
6 lần
58,85
13 lần
59,95
5 lần
66,66
11 lần
67,76
7 lần
68,86
14 lần
69,96
7 lần
71,17
4 lần
72,27
3 lần
78,87
2 lần
79,97
2 lần
88,88
3 lần
89,98
4 lần
99,99
1 lần