Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/04/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
02,20
4 lần
03,30
3 lần
04,40
5 lần
05,50
1 lần
06,60
3 lần
08,80
4 lần
09,90
8 lần
13,31
7 lần
14,41
6 lần
15,51
1 lần
19,91
13 lần
21,12
1 lần
22,22
3 lần
23,32
7 lần
24,42
11 lần
25,52
6 lần
26,62
7 lần
27,72
4 lần
28,82
10 lần
29,92
18 lần
33,33
7 lần
34,43
6 lần
36,63
7 lần
37,73
3 lần
38,83
18 lần
39,93
12 lần
44,44
7 lần
45,54
9 lần
46,64
7 lần
47,74
3 lần
48,84
9 lần
49,94
20 lần
53,35
2 lần
55,55
2 lần
59,95
13 lần
61,16
7 lần
65,56
3 lần
66,66
3 lần
67,76
3 lần
68,86
6 lần
69,96
11 lần
70,07
2 lần
71,17
1 lần
75,57
2 lần
77,77
1 lần
78,87
6 lần
79,97
7 lần
81,18
12 lần
85,58
1 lần
88,88
9 lần
89,98
16 lần
99,99
15 lần