Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 09/07/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
16 lần
01,10
4 lần
02,20
14 lần
03,30
24 lần
04,40
9 lần
05,50
13 lần
06,60
9 lần
07,70
14 lần
08,80
14 lần
09,90
5 lần
11,11
2 lần
12,21
3 lần
13,31
6 lần
16,61
3 lần
17,71
6 lần
18,81
4 lần
22,22
2 lần
23,32
10 lần
24,42
3 lần
25,52
6 lần
26,62
5 lần
27,72
8 lần
28,82
8 lần
29,92
3 lần
33,33
8 lần
34,43
7 lần
35,53
13 lần
36,63
7 lần
37,73
14 lần
38,83
10 lần
41,14
1 lần
44,44
1 lần
45,54
3 lần
46,64
3 lần
47,74
4 lần
48,84
5 lần
51,15
2 lần
55,55
2 lần
56,65
6 lần
57,75
9 lần
58,85
10 lần
66,66
1 lần
68,86
3 lần
76,67
5 lần
77,77
4 lần
78,87
8 lần
79,97
3 lần
88,88
2 lần
91,19
1 lần
93,39
3 lần
94,49
2 lần
95,59
3 lần
96,69
1 lần
98,89
1 lần