Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/05/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
4 lần
02,20
4 lần
03,30
4 lần
05,50
2 lần
06,60
3 lần
07,70
1 lần
08,80
8 lần
09,90
4 lần
13,31
4 lần
14,41
2 lần
15,51
4 lần
16,61
4 lần
17,71
6 lần
18,81
6 lần
19,91
4 lần
23,32
4 lần
24,42
3 lần
25,52
6 lần
26,62
6 lần
27,72
9 lần
28,82
7 lần
29,92
6 lần
33,33
4 lần
34,43
4 lần
35,53
6 lần
36,63
7 lần
38,83
14 lần
39,93
8 lần
40,04
2 lần
44,44
1 lần
45,54
4 lần
46,64
5 lần
47,74
6 lần
48,84
8 lần
49,94
6 lần
55,55
1 lần
56,65
10 lần
57,75
4 lần
58,85
11 lần
59,95
9 lần
66,66
5 lần
67,76
9 lần
68,86
13 lần
69,96
10 lần
73,37
7 lần
77,77
3 lần
78,87
16 lần
79,97
13 lần
88,88
12 lần
89,98
16 lần
99,99
5 lần