Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK
Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,170 23,190
Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,070 23,190
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,552 23,190
Bảng Anh 29,747 29,836
Đô-la Hồng Kông 2,500 2,970
Franc Thụy Sĩ 23,416 23,486
Yên Nhật 206.28 206.90
Ðô-la Úc 15,230 15,276
Ðô-la Canada 17,390 17,442
Ðô-la Singapore 16,452 16,501
Đồng Euro 24,919 24,994
Ðô-la New Zealand 14,533 14,606
Bat Thái Lan 717 735
Nhân Dân Tệ Trung Quốc - 3,271

Cập nhật lúc 22/02/2020 00:01:03 - Nguồn: eximbank.com.vn