Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK
Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,390 23,410
Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,290 23,410
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,742 23,410
Bảng Anh 28,583 28,669
Đô-la Hồng Kông 2,500 3,002
Franc Thụy Sĩ 23,759 23,830
Yên Nhật 212.65 213.29
Ðô-la Úc 14,095 14,137
Ðô-la Canada 16,455 16,504
Ðô-la Singapore 16,190 16,239
Đồng Euro 25,092 25,167
Ðô-la New Zealand 13,742 13,811
Bat Thái Lan 691 708
Nhân Dân Tệ Trung Quốc - 3,262

Cập nhật lúc 07/04/2020 00:01:03 - Nguồn: eximbank.com.vn