Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,860,972,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,346,520,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00471 - thứ 7, 29/08/2020
01 04 14 28 35 53 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37,860,972,150
Jackpot 2 1 4,346,520,200
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 543 500,000
Giải ba 12,509 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

0 đồng
Kỳ quay thưởng: #00470 - thứ 5, 27/08/2020
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36,268,263,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,169,552,550 đồng
Kỳ quay thưởng: #00469 - thứ 3, 25/08/2020
21 35 36 38 44 47 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36,268,263,300
Jackpot 2 0 4,169,552,550
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 426 500,000
Giải ba 9,575 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34,552,193,700 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,978,878,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00468 - thứ 7, 22/08/2020
01 20 24 26 35 51 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34,552,193,700
Jackpot 2 0 3,978,878,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 304 500,000
Giải ba 7,982 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33,007,974,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,807,298,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00467 - thứ 5, 20/08/2020
14 18 28 32 33 36 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33,007,974,150
Jackpot 2 0 3,807,298,200
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 390 500,000
Giải ba 8,520 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31,594,148,400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,650,206,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00466 - thứ 3, 18/08/2020
22 41 44 46 51 52 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31,594,148,400
Jackpot 2 0 3,650,206,450
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 347 500,000
Giải ba 7,404 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40,602,347,850 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

0 đồng
Kỳ quay thưởng: #00465 - thứ 7, 15/08/2020
01 11 29 30 41 51 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 40,602,347,850
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 533 500,000
Giải ba 9,466 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

39,086,174,100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,304,615,100 đồng
Kỳ quay thưởng: #00464 - thứ 5, 13/08/2020
03 25 28 44 49 54 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39,086,174,100
Jackpot 2 0 3,304,615,100
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 372 500,000
Giải ba 8,837 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,842,198,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,166,395,550 đồng
Kỳ quay thưởng: #00463 - thứ 3, 11/08/2020
02 12 33 39 52 53 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37,842,198,150
Jackpot 2 0 3,166,395,550
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 502 500,000
Giải ba 9,946 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

1,852,479,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00462 - thứ 7, 08/08/2020
03 12 24 26 36 43 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 2 1,852,479,900
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 9,730 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35,484,039,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,609,337,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00461 - thứ 5, 06/08/2020
02 05 21 24 26 27 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35,484,039,300
Jackpot 2 0 3,609,337,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 390 500,000
Giải ba 8,173 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34,160,517,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,462,279,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00460 - thứ 3, 04/08/2020
10 15 20 21 32 51 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34,160,517,300
Jackpot 2 0 3,462,279,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 474 500,000
Giải ba 9,509 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32,664,333,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,296,037,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00459 - thứ 7, 01/08/2020
13 18 29 30 40 47 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32,664,333,450
Jackpot 2 0 3,296,037,050
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 294 500,000
Giải ba 6,782 50,000