Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31,179,786,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,131,087,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #00458 - thứ 5, 30/07/2020
06 07 16 26 29 54 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31,179,786,600
Jackpot 2 0 3,131,087,400
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 432 500,000
Giải ba 8,491 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

108,125,269,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,969,310,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00457 - thứ 3, 28/07/2020
03 11 20 34 44 54 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 108,125,269,950
Jackpot 2 1 6,969,310,000
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,133 500,000
Giải ba 20,565 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

102,347,224,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,327,304,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00456 - thứ 7, 25/07/2020
02 19 21 34 54 55 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 102,347,224,500
Jackpot 2 0 6,327,304,950
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 17,607 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

97,175,363,250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,752,653,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00455 - thứ 5, 23/07/2020
04 12 31 47 49 52 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 97,175,363,250
Jackpot 2 0 5,752,653,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 653 500,000
Giải ba 15,244 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91,825,726,800 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,158,249,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00454 - thứ 3, 21/07/2020
06 14 31 37 38 44 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91,825,726,800
Jackpot 2 0 5,158,249,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 792 500,000
Giải ba 17,598 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

86,441,982,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,560,055,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #00453 - thứ 7, 18/07/2020
03 13 22 28 30 53 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 86,441,982,150
Jackpot 2 0 4,560,055,800
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 14,629 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82,008,822,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,067,482,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00452 - thứ 5, 16/07/2020
02 05 11 20 24 32 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82,008,822,450
Jackpot 2 0 4,067,482,500
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 793 500,000
Giải ba 16,442 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

77,917,521,900 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,612,893,550 đồng
Kỳ quay thưởng: #00451 - thứ 3, 14/07/2020
05 22 32 34 43 51 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77,917,521,900
Jackpot 2 0 3,612,893,550
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 753 500,000
Giải ba 15,356 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74,543,157,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,237,964,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00450 - thứ 7, 11/07/2020
03 04 06 14 20 38 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74,543,157,300
Jackpot 2 0 3,237,964,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 14,975 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

72,401,479,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,472,460,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00449 - thứ 5, 09/07/2020
03 10 11 17 26 54 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72,401,479,950
Jackpot 2 1 3,472,460,950
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 650 500,000
Giải ba 14,427 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70,362,637,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,245,922,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00448 - thứ 3, 07/07/2020
07 24 32 35 48 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70,362,637,500
Jackpot 2 0 3,245,922,900
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 720 500,000
Giải ba 14,501 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

68,149,331,400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,853,016,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00447 - thứ 7, 04/07/2020
03 09 10 18 29 45 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68,149,331,400
Jackpot 2 1 3,853,016,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 817 500,000
Giải ba 16,254 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

66,366,603,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,654,935,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00446 - thứ 5, 02/07/2020
04 10 20 38 48 53 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66,366,603,300
Jackpot 2 0 3,654,935,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 11,779 50,000