Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64,312,813,650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,426,736,300 đồng
Kỳ quay thưởng: #00445 - thứ 3, 30/06/2020
05 11 18 19 20 21 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64,312,813,650
Jackpot 2 0 3,426,736,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 798 500,000
Giải ba 15,517 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62,496,583,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,224,932,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00444 - thứ 7, 27/06/2020
02 06 38 47 50 53 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62,496,583,500
Jackpot 2 0 3,224,932,950
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 449 500,000
Giải ba 11,268 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60,472,186,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,613,345,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00443 - thứ 5, 25/06/2020
09 10 12 19 27 40 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60,472,186,950
Jackpot 2 0 3,613,345,900
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

58,805,962,050 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,428,209,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #00442 - thứ 3, 23/06/2020
02 18 28 46 52 54 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 58,805,962,050
Jackpot 2 0 3,428,209,800
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 567 500,000
Giải ba 11,922 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

56,914,961,250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,218,098,600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00441 - thứ 7, 20/06/2020
05 09 33 43 44 50 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56,914,961,250
Jackpot 2 0 3,218,098,600
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 471 500,000
Giải ba 10,296 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

54,952,073,850 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,122,220,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00440 - thứ 5, 18/06/2020
05 18 27 45 50 54 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54,952,073,850
Jackpot 2 1 3,122,220,850
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 926 500,000
Giải ba 12,571 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

53,852,086,200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,735,115,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00439 - thứ 3, 16/06/2020
02 15 16 23 33 54 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53,852,086,200
Jackpot 2 1 3,735,115,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 617 500,000
Giải ba 12,460 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

52,151,425,050 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,546,152,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00438 - thứ 7, 13/06/2020
07 09 11 30 43 53 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 52,151,425,050
Jackpot 2 0 3,546,152,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 604 500,000
Giải ba 11,536 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

50,713,813,200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,386,418,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00437 - thứ 5, 11/06/2020
03 21 25 32 35 52 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50,713,813,200
Jackpot 2 0 3,386,418,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 464 500,000
Giải ba 10,198 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

49,186,580,250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,216,725,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00436 - thứ 3, 09/06/2020
01 03 08 22 42 48 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49,186,580,250
Jackpot 2 0 3,216,725,650
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 521 500,000
Giải ba 11,779 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47,236,049,400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7,251,116,250 đồng
Kỳ quay thưởng: #00435 - thứ 7, 06/06/2020
08 12 24 32 35 51 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47,236,049,400
Jackpot 2 1 7,251,116,250
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 572 500,000
Giải ba 11,644 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

45,728,364,900 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7,083,595,750 đồng
Kỳ quay thưởng: #00434 - thứ 5, 04/06/2020
06 12 16 34 39 54 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45,728,364,900
Jackpot 2 0 7,083,595,750
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 545 500,000
Giải ba 11,203 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

44,372,894,250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,932,987,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00433 - thứ 3, 02/06/2020
04 19 31 42 48 55 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44,372,894,250
Jackpot 2 0 6,932,987,900
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 512 500,000
Giải ba 10,989 50,000