Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

102,347,224,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,327,304,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00456 - thứ 7, 25/07/2020
02 19 21 34 54 55 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 102,347,224,500
Jackpot 2 0 6,327,304,950
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 17,607 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

97,175,363,250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,752,653,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00455 - thứ 5, 23/07/2020
04 12 31 47 49 52 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 97,175,363,250
Jackpot 2 0 5,752,653,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 653 500,000
Giải ba 15,244 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91,825,726,800 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,158,249,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00454 - thứ 3, 21/07/2020
06 14 31 37 38 44 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91,825,726,800
Jackpot 2 0 5,158,249,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 792 500,000
Giải ba 17,598 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

86,441,982,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,560,055,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #00453 - thứ 7, 18/07/2020
03 13 22 28 30 53 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 86,441,982,150
Jackpot 2 0 4,560,055,800
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 14,629 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82,008,822,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,067,482,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00452 - thứ 5, 16/07/2020
02 05 11 20 24 32 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82,008,822,450
Jackpot 2 0 4,067,482,500
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 793 500,000
Giải ba 16,442 50,000