Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

86,441,982,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,560,055,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #00453 - thứ 7, 18/07/2020
03 13 22 28 30 53 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 86,441,982,150
Jackpot 2 0 4,560,055,800
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 14,629 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82,008,822,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,067,482,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00452 - thứ 5, 16/07/2020
02 05 11 20 24 32 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82,008,822,450
Jackpot 2 0 4,067,482,500
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 793 500,000
Giải ba 16,442 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

77,917,521,900 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,612,893,550 đồng
Kỳ quay thưởng: #00451 - thứ 3, 14/07/2020
05 22 32 34 43 51 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77,917,521,900
Jackpot 2 0 3,612,893,550
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 753 500,000
Giải ba 15,356 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74,543,157,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,237,964,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00450 - thứ 7, 11/07/2020
03 04 06 14 20 38 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74,543,157,300
Jackpot 2 0 3,237,964,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 14,975 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

72,401,479,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,472,460,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00449 - thứ 5, 09/07/2020
03 10 11 17 26 54 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72,401,479,950
Jackpot 2 1 3,472,460,950
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 650 500,000
Giải ba 14,427 50,000