Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

39,086,174,100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,304,615,100 đồng
Kỳ quay thưởng: #00464 - thứ 5, 13/08/2020
03 25 28 44 49 54 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39,086,174,100
Jackpot 2 0 3,304,615,100
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 372 500,000
Giải ba 8,837 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,842,198,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,166,395,550 đồng
Kỳ quay thưởng: #00463 - thứ 3, 11/08/2020
02 12 33 39 52 53 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37,842,198,150
Jackpot 2 0 3,166,395,550
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 502 500,000
Giải ba 9,946 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

1,852,479,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00462 - thứ 7, 08/08/2020
03 12 24 26 36 43 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 2 1,852,479,900
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 9,730 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35,484,039,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,609,337,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00461 - thứ 5, 06/08/2020
02 05 21 24 26 27 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35,484,039,300
Jackpot 2 0 3,609,337,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 390 500,000
Giải ba 8,173 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34,160,517,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,462,279,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00460 - thứ 3, 04/08/2020
10 15 20 21 32 51 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34,160,517,300
Jackpot 2 0 3,462,279,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 474 500,000
Giải ba 9,509 50,000