Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74,543,157,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,237,964,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00450 - thứ 7, 11/07/2020
03 04 06 14 20 38 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74,543,157,300
Jackpot 2 0 3,237,964,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 14,975 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

72,401,479,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,472,460,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00449 - thứ 5, 09/07/2020
03 10 11 17 26 54 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72,401,479,950
Jackpot 2 1 3,472,460,950
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 650 500,000
Giải ba 14,427 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70,362,637,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,245,922,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00448 - thứ 3, 07/07/2020
07 24 32 35 48 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70,362,637,500
Jackpot 2 0 3,245,922,900
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 720 500,000
Giải ba 14,501 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

68,149,331,400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,853,016,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00447 - thứ 7, 04/07/2020
03 09 10 18 29 45 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68,149,331,400
Jackpot 2 1 3,853,016,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 817 500,000
Giải ba 16,254 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

66,366,603,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,654,935,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00446 - thứ 5, 02/07/2020
04 10 20 38 48 53 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66,366,603,300
Jackpot 2 0 3,654,935,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 11,779 50,000