Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34,160,517,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,462,279,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00460 - thứ 3, 04/08/2020
10 15 20 21 32 51 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34,160,517,300
Jackpot 2 0 3,462,279,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 474 500,000
Giải ba 9,509 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32,664,333,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,296,037,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00459 - thứ 7, 01/08/2020
13 18 29 30 40 47 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32,664,333,450
Jackpot 2 0 3,296,037,050
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 294 500,000
Giải ba 6,782 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31,179,786,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,131,087,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #00458 - thứ 5, 30/07/2020
06 07 16 26 29 54 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31,179,786,600
Jackpot 2 0 3,131,087,400
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 432 500,000
Giải ba 8,491 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

108,125,269,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,969,310,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00457 - thứ 3, 28/07/2020
03 11 20 34 44 54 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 108,125,269,950
Jackpot 2 1 6,969,310,000
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,133 500,000
Giải ba 20,565 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

102,347,224,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,327,304,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00456 - thứ 7, 25/07/2020
02 19 21 34 54 55 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 102,347,224,500
Jackpot 2 0 6,327,304,950
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 17,607 50,000