Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

68,149,331,400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,853,016,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00447 - thứ 7, 04/07/2020
03 09 10 18 29 45 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68,149,331,400
Jackpot 2 1 3,853,016,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 817 500,000
Giải ba 16,254 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

66,366,603,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,654,935,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00446 - thứ 5, 02/07/2020
04 10 20 38 48 53 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66,366,603,300
Jackpot 2 0 3,654,935,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 11,779 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64,312,813,650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,426,736,300 đồng
Kỳ quay thưởng: #00445 - thứ 3, 30/06/2020
05 11 18 19 20 21 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64,312,813,650
Jackpot 2 0 3,426,736,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 798 500,000
Giải ba 15,517 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62,496,583,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,224,932,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00444 - thứ 7, 27/06/2020
02 06 38 47 50 53 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62,496,583,500
Jackpot 2 0 3,224,932,950
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 449 500,000
Giải ba 11,268 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60,472,186,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,613,345,900 đồng
Kỳ quay thưởng: #00443 - thứ 5, 25/06/2020
09 10 12 19 27 40 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60,472,186,950
Jackpot 2 0 3,613,345,900
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000