Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

0 đồng
Kỳ quay thưởng: #00569 - thứ 5, 15/04/2021
05 08 27 42 47 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 489 500,000
Giải ba 10,916 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,115,385,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,210,145,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #00568 - thứ 3, 13/04/2021
25 33 39 45 49 55 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37,115,385,600
Jackpot 2 0 3,210,145,400
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 13,616 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35,224,077,000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,190,158,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00567 - thứ 7, 10/04/2021
12 13 16 17 27 47 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35,224,077,000
Jackpot 2 1 4,190,158,850
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 508 500,000
Giải ba 11,017 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33,504,099,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,999,050,250 đồng
Kỳ quay thưởng: #00566 - thứ 5, 08/04/2021
08 11 16 22 28 30 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33,504,099,600
Jackpot 2 0 3,999,050,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 12,249 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32,069,373,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,839,636,250 đồng
Kỳ quay thưởng: #00565 - thứ 3, 06/04/2021
27 33 34 38 46 48 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32,069,373,600
Jackpot 2 0 3,839,636,250
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 10,386 50,000