Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

88,377,473,100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,603,944,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00645 - thứ 7, 23/10/2021
05 11 19 26 28 33 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 88,377,473,100
Jackpot 2 1 3,603,944,700
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,274 500,000
Giải ba 22,995 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

85,964,212,650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,335,804,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00644 - thứ 5, 21/10/2021
03 19 32 36 41 51 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 85,964,212,650
Jackpot 2 0 3,335,804,650
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 873 500,000
Giải ba 17,879 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82,941,970,800 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,368,671,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00643 - thứ 3, 19/10/2021
03 09 25 29 46 50 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82,941,970,800
Jackpot 2 1 3,368,671,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 18,432 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79,623,927,750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,168,372,250 đồng
Kỳ quay thưởng: #00642 - thứ 7, 16/10/2021
09 17 22 28 50 55 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 79,623,927,750
Jackpot 2 1 5,168,372,250
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 756 500,000
Giải ba 16,062 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

76,705,906,800 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,844,147,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00641 - thứ 5, 14/10/2021
09 21 24 30 41 44 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76,705,906,800
Jackpot 2 0 4,844,147,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 731 500,000
Giải ba 15,520 50,000