Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,457,550,750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,164,616,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #00429 - thứ 7, 23/05/2020
04 13 27 47 50 55 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37,457,550,750
Jackpot 2 0 6,164,616,400
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 462 500,000
Giải ba 9,492 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35,786,056,800 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,978,894,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00428 - thứ 5, 21/05/2020
02 15 22 25 30 46 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35,786,056,800
Jackpot 2 0 5,978,894,850
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 408 500,000
Giải ba 8,899 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34,151,397,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,797,266,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00427 - thứ 3, 19/05/2020
05 15 16 19 49 55 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34,151,397,600
Jackpot 2 0 5,797,266,050
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 705 500,000
Giải ba 12,963 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32,685,784,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,634,420,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00426 - thứ 7, 16/05/2020
19 35 38 49 52 55 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32,685,784,500
Jackpot 2 0 5,634,420,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 369 500,000
Giải ba 8,702 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31,171,245,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,466,138,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00425 - thứ 5, 14/05/2020
07 23 29 47 51 55 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31,171,245,600
Jackpot 2 0 5,466,138,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 511 500,000
Giải ba 9,225 50,000