Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47,360,481,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,386,944,600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00495 - thứ 7, 24/10/2020
12 21 22 27 41 50 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47,360,481,150
Jackpot 2 0 3,386,944,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 455 500,000
Giải ba 10,692 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

45,421,905,900 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,171,547,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00494 - thứ 5, 22/10/2020
02 03 12 21 24 38 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45,421,905,900
Jackpot 2 0 3,171,547,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 604 500,000
Giải ba 11,740 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

43,877,979,750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,736,653,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00493 - thứ 3, 20/10/2020
08 33 38 47 49 54 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43,877,979,750
Jackpot 2 1 3,736,653,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 468 500,000
Giải ba 11,502 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,911,723,200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,518,180,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00492 - thứ 7, 17/10/2020
03 14 25 37 49 54 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,911,723,200
Jackpot 2 0 3,518,180,500
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 591 500,000
Giải ba 10,848 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40,405,919,700 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,350,869,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00491 - thứ 5, 15/10/2020
08 38 41 47 50 52 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40,405,919,700
Jackpot 2 0 3,350,869,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 369 500,000
Giải ba 8,635 50,000