Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

48,237,615,300 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2,323,615,375 đồng
Kỳ quay thưởng: #00732 - thứ 7, 14/05/2022
02 28 30 43 44 55 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48,237,615,300
Jackpot 2 2 2,323,615,375
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 12,180 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

45,524,219,700 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,345,742,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00731 - thứ 5, 12/05/2022
09 18 24 43 44 50 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45,524,219,700
Jackpot 2 0 4,345,742,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 600 500,000
Giải ba 13,433 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

43,368,051,000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,106,168,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00730 - thứ 3, 10/05/2022
12 18 41 43 47 51 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43,368,051,000
Jackpot 2 0 4,106,168,050
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 518 500,000
Giải ba 12,730 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40,960,429,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,838,654,600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00729 - thứ 7, 07/05/2022
15 32 33 36 43 46 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40,960,429,950
Jackpot 2 0 3,838,654,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 11,186 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38,990,566,200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,619,780,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00728 - thứ 5, 05/05/2022
27 29 33 39 47 53 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38,990,566,200
Jackpot 2 0 3,619,780,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 488 500,000
Giải ba 11,191 50,000