Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

0 đồng
Kỳ quay thưởng: #00534 - thứ 7, 23/01/2021
12 31 39 41 45 55 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 523 500,000
Giải ba 12,181 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40,652,627,700 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,343,905,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00533 - thứ 5, 21/01/2021
09 20 22 31 47 52 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40,652,627,700
Jackpot 2 0 4,343,905,200
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 530 500,000
Giải ba 11,531 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38,752,446,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,132,773,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00532 - thứ 3, 19/01/2021
05 22 25 43 48 53 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38,752,446,450
Jackpot 2 0 4,132,773,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 12,392 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36,663,441,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,900,662,300 đồng
Kỳ quay thưởng: #00531 - thứ 7, 16/01/2021
13 15 29 32 38 44 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36,663,441,600
Jackpot 2 0 3,900,662,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 505 500,000
Giải ba 11,043 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35,114,389,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,728,545,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00530 - thứ 5, 14/01/2021
01 04 42 44 46 50 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35,114,389,950
Jackpot 2 0 3,728,545,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 328 500,000
Giải ba 8,164 50,000