Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31,902,787,650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,211,420,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00789 - thứ 7, 24/09/2022
01 04 05 17 42 47 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31,902,787,650
Jackpot 2 0 3,211,420,850
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9,757 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

98,674,641,750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2,696,400,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00788 - thứ 5, 22/09/2022
12 14 19 29 44 47 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 98,674,641,750
Jackpot 2 2 2,696,400,450
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,218 500,000
Giải ba 25,672 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91,614,070,200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,608,292,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00787 - thứ 3, 20/09/2022
08 27 32 43 53 54 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91,614,070,200
Jackpot 2 0 4,608,292,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1,102 500,000
Giải ba 23,530 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

87,421,889,100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,142,495,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00786 - thứ 7, 17/09/2022
05 08 19 34 40 49 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87,421,889,100
Jackpot 2 0 4,142,495,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1,064 500,000
Giải ba 22,581 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

83,847,890,100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,745,384,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00785 - thứ 5, 15/09/2022
03 08 19 30 41 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83,847,890,100
Jackpot 2 0 3,745,384,050
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1,022 500,000
Giải ba 21,739 50,000