Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

137,578,088,550 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

8,574,074,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #00415 - thứ 7, 28/03/2020
01 10 11 13 27 55 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 137,578,088,550
Jackpot 2 1 8,574,074,450
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1,425 500,000
Giải ba 25,967 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

130,391,512,500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7,775,566,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00414 - thứ 5, 26/03/2020
07 08 11 31 35 36 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 130,391,512,500
Jackpot 2 0 7,775,566,000
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,124 500,000
Giải ba 24,395 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

123,683,187,000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7,030,196,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00413 - thứ 3, 24/03/2020
03 09 20 21 33 52 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 123,683,187,000
Jackpot 2 0 7,030,196,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,396 500,000
Giải ba 26,708 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

116,918,632,650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,278,579,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00412 - thứ 7, 21/03/2020
10 12 14 17 29 53 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 116,918,632,650
Jackpot 2 0 6,278,579,350
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1,001 500,000
Giải ba 22,170 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

110,372,538,000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,551,235,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00411 - thứ 5, 19/03/2020
03 35 41 42 43 49 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 110,372,538,000
Jackpot 2 0 5,551,235,500
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 756 500,000
Giải ba 16,251 50,000