Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00498 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 01/02/2020
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 3
  • 7
  • 5
  • 2
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 7
  • 0
  • 9
  • 0
  • 9
  • 3
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3372 0 15,000,000
Giải nhì 3437-5219 0 6,500,000
Giải ba 4670-9093-5379 0 3,000,000
Giải KK 1 *372 0 1,000,000
Giải KK 2 **72 0 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00497 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 30/01/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 1
  • 8
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 0
  • 6
  • 0
  • 0
  • 3
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 7
  • 3
  • 2
  • 3
  • 5
  • 8
  • 2
  • 9
  • 9
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 1
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2918 6 15,000,000
Giải nhì 7906-0033 11 6,500,000
Giải ba 1732-3582-9981 9 3,000,000
Giải KK 1 *918 46 1,000,000
Giải KK 2 **18 362 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00496 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 28/01/2020
 • Giải Nhất
  • 8
  • 9
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 1
  • 9
  • 8
  • 0
  • 0
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 7
  • 3
  • 0
  • 4
  • 5
  • 1
  • 6
  • 7
  • 9
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8943 1 15,000,000
Giải nhì 0198-0079 5 6,500,000
Giải ba 4473-0451-6797 17 3,000,000
Giải KK 1 *943 35 1,000,000
Giải KK 2 **43 291 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00495 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 23/01/2020
 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 5
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 3
  • 6
  • 0
  • 8
  • 6
  • 5
  • 6
 • Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 4
  • 9
  • 4
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 3
  • 6
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 5
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8459 1 15,000,000
Giải nhì 8360-8656 5 6,500,000
Giải ba 1849-4239-4366 13 3,000,000
Giải KK 1 *459 22 1,000,000
Giải KK 2 **59 534 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00494 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 21/01/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 2
  • 4
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 1
  • 8
  • 5
  • 1
  • 2
  • 5
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 5
  • 1
  • 8
  • 0
  • 7
  • 4
  • 6
  • 1
  • 7
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 2
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0024 0 15,000,000
Giải nhì 1618-5125 14 6,500,000
Giải ba 3051-8074-6176 7 3,000,000
Giải KK 1 *024 36 1,000,000
Giải KK 2 **24 455 100,000