Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00522 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 28/03/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2
  • 3
  • 6
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 2
  • 0
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2095 2 15,000,000
Giải nhì 8657-2362 6 6,500,000
Giải ba 0259-9120-7291 9 3,000,000
Giải KK 1 *095 38 1,000,000
Giải KK 2 **95 321 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00523 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 31/03/2020
 • Giải Nhất
  • 8
  • 0
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 4
  • 1
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 6
  • 9
  • 1
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8034 0 15,000,000
Giải nhì 5078-0410 27 6,500,000
Giải ba 5691-5467-5783 9 3,000,000
Giải KK 1 *034 21 1,000,000
Giải KK 2 **34 250 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00521 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 26/03/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 3
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 3
  • 4
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 6
  • 4
  • 9
  • 2
  • 1
  • 6
  • 9
  • 9
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0391 5 15,000,000
Giải nhì 7927-0342 9 6,500,000
Giải ba 6164-9216-9929 10 3,000,000
Giải KK 1 *391 19 1,000,000
Giải KK 2 **91 521 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00520 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 24/03/2020
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 4
  • 8
  • 2
  • 6
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 6
  • 6
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 4
  • 9
  • 0
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1257 4 15,000,000
Giải nhì 7548-2635 8 6,500,000
Giải ba 7366-4980-4906 6 3,000,000
Giải KK 1 *257 28 1,000,000
Giải KK 2 **57 279 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00519 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 21/03/2020
 • Giải Nhất
  • 4
  • 1
  • 4
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 5
  • 5
  • 4
  • 2
  • 5
  • 0
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 4
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4147 3 15,000,000
Giải nhì 5001-2280 6 6,500,000
Giải ba 7155-4250-8886 25 3,000,000
Giải KK 1 *147 40 1,000,000
Giải KK 2 **47 392 100,000