Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00616 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 28/11/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 9
  • 8
  • 1
  • 8
  • 1
  • 7
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 0
  • 3
  • 4
  • 0
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 2
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0080 20 15,000,000
Giải nhì 5981-8174 5 6,500,000
Giải ba 4603-4041-5124 14 3,000,000
Giải KK 1 *080 32 1,000,000
Giải KK 2 **80 255 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00615 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 26/11/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 0
  • 7
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 2
  • 9
  • 4
  • 2
  • 8
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 3
  • 6
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  • 0
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 0
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0207 8 15,000,000
Giải nhì 0329-4284 10 6,500,000
Giải ba 8133-6613-8039 7 3,000,000
Giải KK 1 *207 25 1,000,000
Giải KK 2 **07 288 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00614 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 24/11/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 2
  • 3
  Giải Nhì
  • 3
  • 0
  • 2
  • 4
  • 9
  • 1
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 3
  • 2
  • 9
  • 4
  • 2
  • 1
  • 4
  • 5
  • 2
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 2
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0023 0 15,000,000
Giải nhì 3024-9176 10 6,500,000
Giải ba 5132-9421-4524 5 3,000,000
Giải KK 1 *023 27 1,000,000
Giải KK 2 **23 612 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00613 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 21/11/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 5
  • 2
  • 8
  • 8
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 6
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 0
  • 7
  • 2
  • 0
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2396 2 15,000,000
Giải nhì 4152-8840 3 6,500,000
Giải ba 6812-3460-7208 7 3,000,000
Giải KK 1 *396 34 1,000,000
Giải KK 2 **96 309 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00612 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 19/11/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
 • Giải Ba
  • 5
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 6
  • 7
  • 6
  • 8
  • 4
  • 7
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2487 1 15,000,000
Giải nhì 3155-7112 3 6,500,000
Giải ba 5740-3676-8479 22 3,000,000
Giải KK 1 *487 21 1,000,000
Giải KK 2 **87 559 100,000