Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00555 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 07/07/2020
 • Giải Nhất
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 8
  • 8
  • 5
  • 1
  • 4
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 8
  • 1
  • 5
  • 4
  • 0
  • 7
  • 6
  • 4
  • 5
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4968 2 15,000,000
Giải nhì 5588-5142 8 6,500,000
Giải ba 9281-5407-6458 10 3,000,000
Giải KK 1 *968 39 1,000,000
Giải KK 2 **68 662 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00554 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 04/07/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 6
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 6
  • 9
  • 7
  • 1
  • 1
  • 7
  • 5
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 7
  • 3
  • 5
  • 9
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0561 1 15,000,000
Giải nhì 5697-1175 2 6,500,000
Giải ba 2101-3007-3592 11 3,000,000
Giải KK 1 *561 18 1,000,000
Giải KK 2 **61 350 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00553 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 02/07/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 0
  • 2
  • 2
  • 5
  • 5
  • 4
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1
  • 5
  • 4
  • 3
  • 5
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0419 9 15,000,000
Giải nhì 4102-2554 5 6,500,000
Giải ba 5833-4215-4358 33 3,000,000
Giải KK 1 *419 53 1,000,000
Giải KK 2 **19 513 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00551 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 27/06/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 8
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 3
  • 5
  • 2
  • 3
  • 9
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 2
  • 8
  • 8
  • 9
  • 8
  • 6
  • 6
  • 2
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 8
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2782 1 15,000,000
Giải nhì 6393-5239 6 6,500,000
Giải ba 1128-8986-6220 17 3,000,000
Giải KK 1 *782 16 1,000,000
Giải KK 2 **82 353 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00552 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 30/06/2020
 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 0
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 0
  • 5
  • 9
  • 7
  • 8
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6566 3 15,000,000
Giải nhì 3746-5091 2 6,500,000
Giải ba 4333-2059-7855 2 3,000,000
Giải KK 1 *566 35 1,000,000
Giải KK 2 **66 536 100,000