Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00506 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 20/02/2020
 • Giải Nhất
  • 4
  • 7
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 8
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6
  • 9
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 4
  • 5
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4765 3 15,000,000
Giải nhì 5782-4369 14 6,500,000
Giải ba 1612-1344-7456 6 3,000,000
Giải KK 1 *765 32 1,000,000
Giải KK 2 **65 352 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00505 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 18/02/2020
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 0
  • 0
  • 1
  • 6
  • 0
  • 3
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 8
  • 9
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3341 1 15,000,000
Giải nhì 2800-1603 11 6,500,000
Giải ba 6333-5433-8972 11 3,000,000
Giải KK 1 *341 23 1,000,000
Giải KK 2 **41 326 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00504 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 15/02/2020
 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 5
  • 4
  • 6
  • 3
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 0
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1
  • 6
  • 1
  • 4
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5841 2 15,000,000
Giải nhì 9254-6301 11 6,500,000
Giải ba 6402-0641-6149 11 3,000,000
Giải KK 1 *841 116 1,000,000
Giải KK 2 **41 299 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00503 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 13/02/2020
 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 1
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
  • 2
  • 7
  • 1
  • 1
 • Giải Ba
  • 9
  • 7
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 3
  • 8
  • 8
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8413 1 15,000,000
Giải nhì 4644-2711 11 6,500,000
Giải ba 9734-5138-8318 9 3,000,000
Giải KK 1 *413 8 1,000,000
Giải KK 2 **13 473 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00502 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 11/02/2020
 • Giải Nhất
  • 7
  • 8
  • 4
  • 7
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 6
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 7
  • 5
  • 7
  • 4
  • 7
  • 9
  • 4
  • 5
  • 6
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7847 2 15,000,000
Giải nhì 6353-2961 8 6,500,000
Giải ba 1675-7479-4562 0 3,000,000
Giải KK 1 *847 32 1,000,000
Giải KK 2 **47 470 100,000