Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00586 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 19/09/2020
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 5
  • 4
  • 1
  • 8
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 6
  • 6
  • 8
  • 6
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2716 4 15,000,000
Giải nhì 2554-1828 11 6,500,000
Giải ba 1119-6686-3567 46 3,000,000
Giải KK 1 *716 20 1,000,000
Giải KK 2 **16 211 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00585 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 17/09/2020
 • Giải Nhất
  • 8
  • 9
  • 4
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 8
  • 2
  • 5
  • 0
  • 8
  • 5
 • Giải Ba
  • 4
  • 0
  • 1
  • 3
  • 3
  • 8
  • 0
  • 0
  • 5
  • 4
  • 4
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 4
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8946 1 15,000,000
Giải nhì 0082-5085 7 6,500,000
Giải ba 4013-3800-5449 7 3,000,000
Giải KK 1 *946 31 1,000,000
Giải KK 2 **46 440 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00584 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 15/09/2020
 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 8
  • 2
  • 4
  • 0
  • 2
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 2
  • 5
  • 4
  • 9
  • 2
  • 6
  • 1
  • 9
  • 1
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9660 0 15,000,000
Giải nhì 4824-0257 8 6,500,000
Giải ba 2254-9261-9105 3 3,000,000
Giải KK 1 *660 49 1,000,000
Giải KK 2 **60 285 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00583 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 12/09/2020
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 5
  • 5
  • 3
  • 1
  • 6
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 2
  • 0
  • 6
  • 0
  • 2
  • 7
  • 6
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0456 4 15,000,000
Giải nhì 6855-3164 10 6,500,000
Giải ba 8206-0276-0101 3 3,000,000
Giải KK 1 *456 31 1,000,000
Giải KK 2 **56 332 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00581 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 08/09/2020
 • Giải Nhất
  • 9
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 4
  • 3
  • 3
  • 5
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 4
  • 3
  • 6
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9242 1 15,000,000
Giải nhì 6943-3506 11 6,500,000
Giải ba 3643-6417-3983 12 3,000,000
Giải KK 1 *242 56 1,000,000
Giải KK 2 **42 409 100,000