KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
04/02/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
97
104
4321
5410
6363
9640
87454
53443
55685
80132
31013
00583
44756
22990
43931
69144
50362
074622
Đắc Lắc
DLK
78
020
7019
0909
2032
3437
41629
91238
45284
63455
82288
83879
65310
80795
16058
51240
22358
902892
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
04/02/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
97
104
4321
5410
6363
9640
87454
53443
55685
80132
31013
00583
44756
22990
43931
69144
50362
074622
Đắc Lắc
DLK
78
020
7019
0909
2032
3437
41629
91238
45284
63455
82288
83879
65310
80795
16058
51240
22358
902892
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
04/02/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
97
104
4321
5410
6363
9640
87454
53443
55685
80132
31013
00583
44756
22990
43931
69144
50362
074622
Đắc Lắc
DLK
78
020
7019
0909
2032
3437
41629
91238
45284
63455
82288
83879
65310
80795
16058
51240
22358
902892
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
04/02/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
97
104
4321
5410
6363
9640
87454
53443
55685
80132
31013
00583
44756
22990
43931
69144
50362
074622
Đắc Lắc
DLK
78
020
7019
0909
2032
3437
41629
91238
45284
63455
82288
83879
65310
80795
16058
51240
22358
902892