- Thống kê chi tiết kết quả cầu 3 ngày của xổ số Truyền Thống cặp số không về: 58,85 

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 79 , Vị trí 2: 84 

- Kết quả: 89, 41, 78, 40, 84, 01, 18, 01, 61, 05, 19, 05, 74, 95, 29, 66, 65, 62, 85, 32, 74, 66, 33, 57, 40, 61, 67

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 21/02/2020

Đặc Biệt 36089
Giải Nhất 26541
Giải Nhì 33678 81840
Giải Ba 88284 23901 70618
26101 96261 59205
Giải Tư 6019 0705 1674 8595
Giải Năm 8929 7766 5065
5562 6785 3432
Giải Sáu 174 366 533
Giải Bảy 57 40 61 67

- Kết quả: 04, 61, 06, 36, 42, 68, 89, 67, 15, 14, 49, 07, 44, 15, 99, 55, 91, 95, 48, 05, 83, 94, 94, 93, 31, 40, 22

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 20/02/2020

Đặc Biệt 22204
Giải Nhất 15061
Giải Nhì 10606 26736
Giải Ba 99942 79268 04489
14967 69815 07814
Giải Tư 8749 4107 2844 2015
Giải Năm 1999 8055 8891
3495 5148 1505
Giải Sáu 883 194 394
Giải Bảy 93 31 40 22

- Kết quả: 98, 53, 35, 65, 57, 73, 69, 33, 60, 99, 76, 11, 82, 39, 10, 93, 15, 17, 50, 57, 45, 59, 75, 85, 37, 52, 50

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 19/02/2020

Đặc Biệt 90398
Giải Nhất 38353
Giải Nhì 12735 48565
Giải Ba 16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải Tư 2676 3211 4182 2239
Giải Năm 1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải Sáu 345 359 475
Giải Bảy 85 37 52 50

- Kết quả: 16, 33, 79, 42, 75, 92, 76, 73, 91, 16, 53, 50, 12, 09, 26, 02, 01, 87, 71, 73, 70, 64, 03, 48, 41, 40, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 18/02/2020

Đặc Biệt 06616
Giải Nhất 32033
Giải Nhì 10879 99942
Giải Ba 63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải Tư 7953 6150 7212 0409
Giải Năm 7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải Sáu 270 964 103
Giải Bảy 48 41 40 59