14 giờ 57 phút. Ngày 05 tháng 03 năm 2015. Ngày Canh Thìn. Sao Khuê (Mộc).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(24/02/2015)
2 số cuối: 13,96,47,92,44,19,71,06,02,18,87,55,96,38,81,87,99,33,61,94,21,92,86,35,49,22,82
Giải đặc biệt 67313
Giải nhất 61796
Giải nhì 16947   41592
Giải ba 49844   37819   57471   12206   86002   74418
Giải tư 7587   8755   9096   2438
Giải năm 9581   4287   4899   0133   2961   4194
Giải sáu 221   392   286
Giải bảy 35   49   22   82
Đầu Đuôi
0 6,2
1 3,9,8
2 1,2
3 8,3,5
4 7,4,9
5 5
6 1
7 1
8 7,1,7,6,2
9 6,2,6,9,4,2
Kết quả xổ số Hà Nội
(23/02/2015)
2 số cuối: 04,66,06,54,86,54,66,89,36,02,55,37,21,07,62,51,75,58,74,19,21,15,22,16,55,32,28
Giải đặc biệt 01204
Giải nhất 53566
Giải nhì 65106   13554
Giải ba 83486   78254   82366   34389   21936   24302
Giải tư 6855   4537   1321   1407
Giải năm 3262   8151   9875   0858   9474   5819
Giải sáu 621   415   922
Giải bảy 16   55   32   28
Đầu Đuôi
0 4,6,2,7
1 9,5,6
2 1,1,2,8
3 6,7,2
4
5 4,4,5,1,8,5
6 6,6,2
7 5,4
8 6,9
9
Kết quả xổ số Thái Bình
(22/02/2015)
2 số cuối: 12,97,96,94,91,72,30,05,47,99,13,30,51,98,61,01,83,33,50,17,78,96,21,40,73,62,67
Giải đặc biệt 13812
Giải nhất 95097
Giải nhì 27396   54094
Giải ba 42891   70172   54930   43905   51247   09099
Giải tư 7813   7630   5151   2198
Giải năm 7261   6401   7483   1733   0650   3617
Giải sáu 878   096   021
Giải bảy 40   73   62   67
Đầu Đuôi
0 5,1
1 2,3,7
2 1
3 0,0,3
4 7,0
5 1,0
6 1,2,7
7 2,8,3
8 3
9 7,6,4,1,9,8,6
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(17/02/2015)
2 số cuối: 11,22,93,49,55,67,76,10,94,80,37,88,31,24,95,31,89,72,12,08,57,69,03,97,01,14,59
Giải đặc biệt 29111
Giải nhất 06322
Giải nhì 36493   06449
Giải ba 76555   14167   22476   74610   03394   33080
Giải tư 3437   2388   2731   5024
Giải năm 1195   5031   0789   3772   8712   9608
Giải sáu 857   869   303
Giải bảy 97   01   14   59
Đầu Đuôi
0 8,3,1
1 1,0,2,4
2 2,4
3 7,1,1
4 9
5 5,7,9
6 7,9
7 6,2
8 0,8,9
9 3,4,5,7
Kết quả xổ số Hà Nội
(16/02/2015)
2 số cuối: 38,62,00,08,01,63,46,79,22,88,04,80,58,51,53,15,06,23,48,99,24,03,89,31,01,88,63
Giải đặc biệt 71638
Giải nhất 74662
Giải nhì 47200   92408
Giải ba 00301   43463   74646   33179   37222   77488
Giải tư 1604   9380   1958   3351
Giải năm 9053   3915   5906   1423   4048   3299
Giải sáu 124   503   489
Giải bảy 31   01   88   63
Đầu Đuôi
0 0,8,1,4,6,3,1
1 5
2 2,3,4
3 8,1
4 6,8
5 8,1,3
6 2,3,3
7 9
8 8,0,9,8
9 9
Kết quả xổ số Thái Bình
(15/02/2015)
2 số cuối: 63,35,04,52,85,76,71,45,02,55,79,71,95,57,70,84,49,14,81,33,29,32,27,16,97,12,18
Giải đặc biệt 59563
Giải nhất 13735
Giải nhì 63604   81852
Giải ba 22585   57376   88871   13045   42102   31055
Giải tư 1679   2371   6195   8957
Giải năm 9670   1884   3449   2114   6781   4633
Giải sáu 529   232   927
Giải bảy 16   97   12   18
Đầu Đuôi
0 4,2
1 4,6,2,8
2 9,7
3 5,3,2
4 5,9
5 2,5,7
6 3
7 6,1,9,1,0
8 5,4,1
9 5,7
Kết quả xổ số Nam Định
(14/02/2015)
2 số cuối: 59,58,74,87,48,19,63,78,85,86,54,21,20,73,85,84,43,30,21,45,42,86,40,43,11,70,26
Giải đặc biệt 60459
Giải nhất 81258
Giải nhì 58774   40187
Giải ba 22948   28519   27663   18278   86385   15186
Giải tư 3154   2821   3020   2273
Giải năm 2485   3284   8443   1230   0621   7045
Giải sáu 542   586   340
Giải bảy 43   11   70   26
Đầu Đuôi
0
1 9,1
2 1,0,1,6
3 0
4 8,3,5,2,0,3
5 9,8,4
6 3
7 4,8,3,0
8 7,5,6,5,4,6
9
Kết quả xổ số Hải Phòng
(13/02/2015)
2 số cuối: 54,88,77,04,28,87,16,27,53,74,77,34,56,11,21,16,48,74,35,23,86,14,77,45,30,13,66
Giải đặc biệt 81254
Giải nhất 52688
Giải nhì 04477   22804
Giải ba 09628   39387   99716   96627   99453   90474
Giải tư 3377   7634   4756   3311
Giải năm 9121   5116   1548   1874   6435   1223
Giải sáu 386   414   377
Giải bảy 45   30   13   66
Đầu Đuôi
0 4
1 6,1,6,4,3
2 8,7,1,3
3 4,5,0
4 8,5
5 4,3,6
6 6
7 7,4,7,4,7
8 8,7,6
9